Đang tải dữ liệu...

Ưu tiên phát triển 6 ngành công nghiệp trong hợp tác với Nhật Bản

Thứ Hai, 15/07/2013, 07:24 GMT+7

(Vinashin, Pharung)

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược công nghiệp hóa của Việt Nam trong khuôn khổ hợp tác Việt Nam-Nhật Bản hướng đến năm 2020, tầm nhìn 2030, trong đó phát triển vượt bậc 6 ngành công nghiệp ưu tiên thành những ngành công nghiệp chủ lực của nền kinh tế, có giá trị gia tăng cao và năng lực cạnh tranh quốc tế.

6 ngành công nghiệp ưu tiên gồm: 1- Điện tử; 2- Máy nông nghiệp; 3- Chế biến nông, thủy sản; 4- Đóng tàu; 5- Môi trường và tiết kiệm năng lượng; 6- Sản xuất ô tô và phụ tùng ô tô.

Các ngành được ưu tiên phát triển trong Chiến lược công nghiệp hóa giữ vai trò dẫn dắt về thúc đẩy thu hút đầu tư của doanh nghiệp trong và ngoài nước, trước hết là doanh nghiệp Nhật Bản, tạo lan tỏa công nghệ và lan tỏa kỹ năng đối với ngành công nghiệp nói riêng và nền kinh tế Việt Nam nói chung.

Đến năm 2020, các ngành được ưu tiên phát triển đi đầu trong áp dụng công nghệ cao, công nghệ sạch gắn với đảm bảo tính hợp lý về điều kiện kinh tế của Việt Nam; giá trị sản xuất của các ngành ưu tiên tăng tối thiểu 20% hằng năm và đóng góp tối thiểu 35% vào tổng giá trị sản xuất ngành công nghiệp; đứng trong số 10 ngành có tốc độ tăng năng suất lao động cao nhất.

Đến năm 2030, các ngành được ưu tiên phát triển chủ yếu áp dụng công nghệ cao, công nghệ sạch gắn với đảm bảo hợp lý về điều kiện kinh tế của Việt Nam.

(TVP-Theo CTTDTCP)