Đang tải dữ liệu...

Thành lập Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy

Thứ Sáu, 01/11/2013, 11:09 GMT+7

Bộ GTVT vừa chính thức có thông cáo báo chí cho biết ngày 21/10/2013, Bộ đã có Quyết định số 3287/QĐ-BGTVT về việc thành lập Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy trên cơ sở tổ chức lại Công ty mẹ và một số đơn vị thành viên của Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam.

 
qq
Đóng tàu xuất khẩu tại Cty Cp Đóng tàu Sông Cấm - 1 trong 8 đơn vị thành viên của SBIC.
 
Chấm dứt hoạt động Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy 
 
Như vậy, Tập đoàn Công nghiệp tàu thuỷ Việt Nam (Vinashin) sẽ chấm dứt hoạt động kể từ ngày Tổng công ty Công nghiệp tàu thuỷ được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy có tên giao dịch quốc tế: SHIPBUILDING INDUSTRY CORPORATION (SBIC) hoạt động theo mô hình Công ty mẹ - công ty con. 
 
Công ty mẹ - SBIC  là Công ty TNHH một thành viên (MTV) do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp, có tư cách pháp nhân, con dấu, biểu tượng, Điều lệ tổ chức và hoạt động; được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và các ngân hàng theo quy định của pháp luật. 
 
SBIC có 8 công ty con gồm 7 Công ty TNHH MTV Đóng tàu là Phà Rừng, Bạch Đằng, Hạ Long, Thịnh Long,Cam Ranh, Công nghiệp tàu thủy Sài Gòn, Đóng tàu và Công nghiệp hàng hải Sài Gòn và  Công ty cổ phần Đóng tàu Sông Cấm.
 
SBIC  tại thời điểm thành lập có vốn điều lệ 9.520 tỷ đồng. Các ngành, nghề kinh doanh chính là: Đóng mới tàu thủy, thiết bị và phương tiện nổi; Sửa chữa, hoán cải tàu thủy, thiết bị và phương tiện nổi; Tư vấn, thiết kế tàu thủy và phương tiện nổi; Tái chế, phá dỡ tàu cũ. Ngoài ra, Tổng công ty còn có nhiệm vụ Khai thác cảng biển, cảng thủy nội địa, bến tàu, cầu tàu; Kinh doanh hoạt động lai dắt, tàu kéo, tàu đẩy, sà lan, phương tiện nổi; Xây dựng công trình thủy, nhà máy đóng tàu; Sản xuất chế tạo kết cấu thép; Các ngành, nghề sản xuất phụ trợ phục vụ trực tiếp cho ngành đóng mới và sửa chữa tàu thủy.
 
Tiếp tục thực hiện tái cơ cấu theo chỉ đạo của Chính phủ
 
Theo lãnh đạo Bộ GTVT, thực hiện đề án tái cơ cấu đã được phê duyệt, quá trình thí điểm mô hình tập đoàn của VINASHIN đã kết thúc. SBIC sẽ kế thừa các quyền, nghĩa vụ pháp lý và lợi ích hợp pháp của Công ty mẹ - Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam; trực tiếp hoạt động sản xuất, kinh doanh và đầu tư vốn vào các công ty con, công ty liên kết; chịu trách nhiệm bảo toàn và phát triển vốn Nhà nước tại Công ty mẹ và vốn đầu tư vào công ty con, công ty liên kết. 
 
SBIC có trách nhiệm sắp xếp lại 234 doanh nghiệp thuộc cơ cấu Tập đoàn Công nghiệp tài thuỷ Việt Nam trước đây không tiếp tục duy trì trong cơ cấu Tổng công ty: Cổ phần hóa, bán chuyển nhượng vốn, chuyển giao, sáp nhập 69 doanh nghiệp; Bán, giải thể, phá sản 165 doanh nghiệp.
 
Bên cạnh đó, các đơn vị thành viên của Tổng công ty tiếp tục thực hiện các quyền, nghĩa vụ pháp lý và lợi ích hợp pháp của đơn vị thành viên với Công ty mẹ - Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy theo quy định của pháp luật. Trong thời gian chuyển đổi mô hình tổ chức, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tịch công ty, Tổng giám đốc (Giám đốc) và các cá nhân có liên quan của các đơn vị chịu trách nhiệm quản lý toàn bộ tài sản, tiền vốn của đơn vị, không để hư hỏng, hao hụt, thất thoát.
 
Hội đồng thành viên Tổng công ty có trách nhiệm: Xây dựng Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty trình Bộ trưởng Bộ GTVT phê duyệt; Xây dựng ban hành quy chế tài chính và các quy chế quản lý nội bộ của Tổng công ty theo quy định; Tổ chức, sắp xếp lại bộ máy giúp việc của Tổng công ty theo hướng tinh gọn, hiệu quả, phù hợp với thực tiễn hoạt động sản xuất, kinh doanh của Tổng công ty và bổ nhiệm cán bộ thuộc thẩm quyền của Tổng công ty theo quy định; Tổ chức thực hiện Đề án tiếp tục tái cơ cấu Tập đoàn Công nghịêp Việt Nam đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; Làm thủ tục đăng ký lại quyền sở hữu tài sản và đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật; Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty.
(giaothongvantai.com.vn)

 

Theo dòng sự kiện