Đang tải dữ liệu...

Lễ khởi công hoán cải tàu dầu/ hóa chất 8000m3 – FM06

Thứ Tư, 26/07/2017, 13:40 GMT+7

Sáng ngày 26 tháng 7 năm 2017 tại Công ty Đóng tàu Phà Rừng đã khởi công hoán cải tàu dầu/ hóa chất 8000 m3 - FM 06 cho Công ty Cổ phần dịch vụ tàu thủy Hải Phòng. Tàu dầu 8000 m3 được hoán cải nối dài thêm 1 phân đoạn từ tàu dầu/ hóa chất 6.500 Tấn (ký hiệu vỏ FM06) đã được triển khai đóng mới tại Phà Rừng từ những năm trước. Tàu có các thông số cơ bản sau khi hoán cải như sau:

+ Chiều dài lớn nhất Lmax      = 117,25 m

+ Chiều dài thiết kế L              = 108,30 m

+ Chiều rộng thiết kế B           = 18,20 m  

+ Chiều cao mạn D                  = 8,75 m 

+ Mớn nước thiết kế d              = 6,70 m  

+ Máy chính loại: 2942KW, model: LH46LE x 01 máy

+ Đăng kiểm: VR

+ Cấp tàu: VRHIII- BC ESP; *VRM

Cắt tôn phân đoạn nối dài tàu chở dầu/ hóa chất 8000 m3- FM06

Tàu chở dầu/ hóa chất 8000 m3 - FM06 đã cơ bản thi công xong phần vỏ và gia công phần ống, bệ thiết bị trên nhà xưởng và vật tư thiết bị đã có tại Công ty. Các phần việc còn lại như gia công đấu ghép phân đoạn nối dài, lắp đặt phần ống, thiết bị và sơn hoàn thiện. Dự kiến các mốc chính triển khai như sau: Đưa tàu vào Dock  01/8/2017 để đấu ghép phân đoạn nối dài; Hạ thủy tàu 25/8/2017; Lắp đặt thiết bị, hoàn thiện 10/01/2018; Thử tại bến, thử đường dài 20/01/2018 và Bàn giao tàu 10/02/2018. Như vậy tàu dầu/ hóa chất 8000 m3 - FM06 sẽ được Công ty Đóng tàu Phà Rừng hoàn thiện và bàn giao cho chủ tàu đưa vào khai thác sau 6 tháng thi công hoán cải.

Văn phòng Công ty