Đang tải dữ liệu...

Hội nghị Tổng kết kết quả hoạt động đoàn và phong trào thanh niên năm 2018; phương hướng, nhiệm vụ năm 2019

Thứ Bảy, 19/01/2019, 16:10 GMT+7

Sáng ngày 10 tháng 01 năm 2019, tại Văn phòng Đoàn Công ty, Đoàn Thanh niên Công ty TNHH một thành viên đóng tàu Phà Rừng đã tổ chức Hội nghị tổng kết kết quả hoạt động đoàn và phong trào thanh niên năm 2018; phương hướng, nhiệm vụ năm 2019.

Tham dự Hội nghị có các đồng chí trong Ban chấp hành đoàn Thanh niên Công ty và các Bí thư/ Phó Bí thư Chi đoàn trực thuộc tại Phà Rừng.

Hội nghị đã đánh giá các kết quả đạt được và các hạn chế, tồn tại trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2018; thống nhất đề ra phương hướng, nhiệm vụ chương trình công tác đoàn và phong trào thanh niên năm 2019.

Bước vào năm 2019 với những khó khăn, thách thức cho hoạt động, công tác đoàn đơn vị, Hội nghị đã thống nhất Khẩu hiệu hành động năm 2019: “Tuổi trẻ Công ty Đoàn kết, xung kích, sáng tạo góp phần xây dựng Công ty phát triển ổn định, bền vững”. Trên cơ sở đó, hướng tới các nhiệm vụ trọng tâm chỉ tiêu chính, cụ thể như sau:

* Nhiệm vụ trọng tâm:

- Bám sát chủ trương, nghị quyết của Đảng ủy, Ban lãnh đạo công ty và Đoàn thanh niên Sbic trong triển khai các nhiệm vụ chính trị; Đẩy mạnh việc đảm nhận thực hiện công trình phần việc thanh niên, phát huy sáng kiến tiết kiệm áp dụng vào lao động sản xuất.

- Tiếp tục duy trì các hoạt động văn hóa văn nghệ thể thao, làm tốt công tác an sinh xã hội, đảm bảo giữ gìn tốt an ninh trật tự, phòng chống bão lụt, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng..;

- Nâng cao chất lượng công tác tham gia xây dựng Đảng. Làm tốt hơn nữa công tác thanh thiếu niên nhi đồng, công tác an sinh cộng đồng;

- Chủ động hơn nữa trong công tác quản lý đoàn viên, đánh giá và xếp loại đoàn viên;

- Thực hiện chuyển giao sinh hoạt các Đoàn bộ phận do tái cơ cấu và thu gọn tổ chức, tinh gọn bộ máy các tổ chức Đoàn tại Công ty cho phù hợp tình hình thực tế.

* Các chỉ tiêu chính:

- Phấn đấu 100% cán bộ, đoàn viên tham gia thực hiện tốt “Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” theo Chỉ thị của các cấp ủy Đảng; được quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, của Đoàn các cấp;

- Phấn đấu thực hiện 16 công trình, phần việc thanh niên (Trong đó có 02 công trình cấp Đoàn khối, 02 công trình cấp Tổng công ty); 16 sáng kiến cải tiến kỹ thuật;

- Phấn đấu không có đoàn viên trung bình và yếu kém. 100% các Chi đoàn và Đoàn bộ phận đạt Khá trở lên. Đoàn Công ty đạt xuất sắc;

- Phấn đấu 100% các tổ chức Đoàn có hành động bảo vệ môi trường, an toàn giao thông, ...tại nơi làm việc và nơi sinh sống; hành động an sinh xã hội vì cuộc sống cộng đồng;

- Phấn đấu tỷ lệ Đoàn viên ưu tú được 50% số Đoàn viên đã học cảm tình của năm 2018 chưa được kết nạp.

- Phấn đấu tham gia 100% các hoạt động do Đoàn cấp trên tổ chức; Trong Tháng Thanh niên Đoàn Công ty tổ chức 1 hoạt động về văn hóa thể thao và các hoạt động bảo vệ môi trường xanh sạch đẹp.

Hội nghị đã biểu dương và trao Giấy khen cấp Đoàn Công ty cho các cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác đoàn và phong trào thanh niên năm 2018.

Đoàn thanh niên

Các bài đã đăng
Trang 1 / 16