Đang tải dữ liệu...

“Cần phải làm tốt vai trò là người đại diện và bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của CNVCLĐ”

Thứ Hai, 29/07/2013, 10:22 GMT+7

(Vinashin, Pharung)

Sáng 28/7/2013, đúng dịp kỉ niệm 84 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 – 28/7/2013), tại Cung văn Hóa Hữu Nghị Hà Nội lễ khai mạc trọng thể Đại hội XI Công đoàn Việt Nam đã diễn ra với sự có mặt của 944 đại biểu tiêu biểu đại diện cho gần 8 triệu đoàn viên công đoàn cả nước.

Toàn cảnh Đại hội

Tham dự Đại hội có các đồng chí: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu và Nông Đức Mạnh; Chủ tịch Nước Trương Tấn Sang; nguyên Chủ tịch Nước Trần Đức Lương; Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng; Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng; nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An; Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Huỳnh Đảm; nhiều đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; đại diện các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và thành phố Hà Nội; lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam qua các thời kỳ. Đại hội được đón 7 đoàn đại biểu quốc tế.

Nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười, nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh đã gửi lẵng hoa chúc mừng.

Đoàn đại biểu cán bộ, công nhân viên chức lao động Thủ đô Hà Nội đại diện đoàn viên và lao động cả nước đã đến chào mừng Đại hội.

Phát biểu khai mạc Đại hội, đồng chí Đặng Ngọc Tùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa X (2008 - 2013) nhấn mạnh: Đại hội lần này có nhiệm vụ kiểm điểm, đánh giá toàn diện, khách quan những kết quả đạt được, chỉ ra những hạn chế, yếu kém và nguyên nhân, rút ra những bài học kinh nghiệm từ quá trình tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội X Công đoàn Việt Nam. Đồng thời, Đại hội quán triệt sâu sắc các nghị quyết của Đảng, nhất là Nghị quyết số 20 NQ/TW Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá X) về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước” từ đó xác định mục tiêu và phương hướng, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn trong 5 năm tới (2013 - 2018); bổ sung, sửa đổi Điều lệ Công đoàn Việt Nam cho phù hợp với Luật Công đoàn mới được sửa đổi; bầu Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khoá XI là những đồng chí có phẩm chất chính trị và đạo đức, có đủ trí tuệ và năng lực lãnh đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XI.

Đồng chí Đặng Ngọc Tùng đề nghị: Với tinh thần trách nhiệm trước giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn, các đại biểu sẽ tiếp tục nghiên cứu sâu sắc hơn, dân chủ thảo luận, đóng góp thêm nhiều ý kiến, làm sáng tỏ hơn các vấn đề, nhằm đạt được sự nhất trí cao về những nội dung chủ yếu trong các văn kiện. Đó sẽ là cơ sở tạo nên sức mạnh tổng hợp trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội sau này.

Báo cáo tóm tắt của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa X tại Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XI do Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa X Nguyễn Hòa Bình trình bày đã chỉ rõ những kết quả và hạn chế của nhiệm kỳ 2008 - 2013. Trong đó nêu: Điểm nổi bật là các cấp công đoàn đã tích cực, chủ động thực hiện chức năng đại diện, bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động đạt được nhiều kết quả thiết thực. Các cấp công đoàn đã tổ chức nghiên cứu, tập hợp ý kiến của đông đảo đoàn viên và người lao động tham gia xây dựng, hoàn thiện hàng trăm văn bản pháp luật, chính sách, chế độ có liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích của đoàn viên và người lao động. Xây dựng dự thảo Luật Công đoàn (sửa đổi) và tham gia xây dựng dự thảo Bộ luật Lao động (sửa đổi) trình Quốc hội khóa XIII thông qua vào tháng 6 năm 2012. Phối hợp chỉ đạo, hướng dẫn việc xây dựng, thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, hằng năm có hơn 95% cơ quan, đơn vị mở Hội nghị cán bộ công chức và hơn 93% doanh nghiệp nhà nước mở Đại hội công nhân, viên chức, hơn 55% công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn có tổ chức công đoàn mở Hội nghị người lao động. Tổng Liên đoàn đã phối hợp chặt chẽ với Bộ Lao động Thương binh và Xã hội nghiên cứu, hướng dẫn, chỉ đạo thực hiện thí điểm ký Thoả ước lao động tập thể ngành Dệt - May Việt Nam, ngành Dệt - May Bình Dương, bước đầu có kết quả tích cực.

Quỹ Tấm lòng vàng Lao Động, Chương trình Mái ấm công đoàn, hoạt động xã hội, đền ơn đáp nghĩa của công đoàn được triển khai thường xuyên, sâu rộng thu hút đông đảo đoàn viên và người lao động tham gia mang lại hiệu quả kinh tế và ý nghĩa chính trị sâu sắc. Một điểm mới là chương trình “Tấm lưới nghĩa tình” vì ngư dân Hoàng Sa, Trường Sa do công đoàn phát động đã thu hút sự tham gia hưởng ứng của hàng triệu lượt đoàn viên, người lao động, của các tổ chức, doanh nghiệp trong cả nước với số tiền hỗ trợ hàng chục tỷ đồng, giúp hàng trăm gia đình ngư dân gặp khó khăn khi hành nghề trên biển, góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Công tác tuyên truyền, giáo dục của công đoàn trong 5 năm qua có nhiều đổi mới về nội dung và hình thức tuyên truyền, từng bước phù hợp với thực tiễn của cơ sở, sát nhu cầu của đoàn viên, người lao động; công tác thi đua, khen thưởng của các cấp công đoàn có nhiều chuyển biến tích cực cả về nội dung và hình thức, được đông đảo đoàn viên, người lao động hưởng ứng, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh...

Báo cáo của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cũng thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm còn tồn tại.

Cũng tại Đại hội, Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa X báo cáo tổng hợp kiến nghị của cán bộ, công chức, viên chức, công nhân, lao động và tổ chức Công đoàn với Đảng, Nhà nước.

Phát biểu tại Đại hội, thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhiệt liệt biểu dương những thành tích, tiến bộ của phong trào công nhân và hoạt động công đoàn cả nước trong nhiệm kỳ qua. Cùng với quá trình phát triển của đất nước, giai cấp công nhân nước ta đã có những bước trưởng thành cả về số lượng và chất lượng; tiếp tục đổi mới tổ chức, nội dung, phương thức hoạt động; tích cực tuyên truyền, phổ biến và thực hiện đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đặc biệt là làm tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của công nhân, lao động; tích cực tham gia xây dựng Đảng...; khẳng định vị trí, vai trò và trách nhiệm to lớn của giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Về phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2013 – 2018, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng yêu cầu các cấp Công đoàn Việt Nam cần nắm vững và quán triệt thật sâu sắc những quan điểm, tư tưởng chỉ đạo của Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, Cương lĩnh chính trị và Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội trong thời kỳ mới; Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa X) về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”; nắm bắt tình hình và các nguyện vọng chính đáng của công nhân để tham mưu cho Đảng, Nhà nước có những chính sách, biện pháp cụ thể đưa các quan điểm, tư tưởng, chủ trương của Đảng và Nhà nước vào cuộc sống. Công đoàn cần chăm lo làm tốt hơn nữa nhiệm vụ xây dựng giai cấp công nhân xứng đáng là lực lượng nòng cốt, đi đầu trong sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Tổng Bí thư Nguyễn phú Trọng cho rằng, trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, Công đoàn càng cần phải làm tốt vai trò là người đại diện và bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của công nhân, lao động; chủ động tham gia thương lượng với người sử dụng lao động và tổ chức tốt việc ký kết, thực hiện thỏa ước lao động tập thể, giải quyết tốt các tranh chấp lao động, tham gia xây dựng phương án sắp xếp lại sản xuất, kinh doanh, đổi mới tổ chức và hoạt động của các doanh nghiệp, trước hết là doanh nghiệp nhà nước theo chủ trương của Đảng và Nhà nước, tham gia rà soát, xây dựng định mức lao động, nhất là ở những đơn vị cổ phần hóa, sắp xếp lại hoặc giải thể...

Tổng LĐLĐ Việt Nam và các cấp Công đoàn cần đẩy mạnh việc xây dựng tổ chức, kiện toàn đội ngũ cán bộ và cải tiến phương thức hoạt động phù hợp với yêu cầu mới; chăm lo xây dựng, củng cố tổ chức Công đoàn, làm cho Công đoàn không ngừng lớn mạnh, thật sự là tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức quần chúng rộng lớn của công nhân, lao động, đại diện cho sức mạnh, tài năng, trí tuệ và lợi ích của công nhân, lao động... Khắc phục tình trạng xơ cứng, hành chính hóa trong hoạt động công đoàn. Đẩy mạnh việc thành lập tổ chức Công đoàn ở khu vực kinh tế tư nhân, liên doanh và khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài...

Tổng Bí thư nhấn mạnh, trong giai đoạn hiện nay, công tác vận động, thuyết phục, hình thức công tác của tổ chức Công đoàn cũng phải được thường xuyên đổi mới, phong phú hơn, sinh động hơn, hấp dẫn hơn, phù hợp và thiết thực với từng đối tượng, tránh máy móc, đơn giản, tẻ nhạt, khắc phục tình trạng quan liêu, xa cơ sở, xa đoàn viên, xa người lao động. Đặc biệt, trước yêu cầu mới, tổ chức Công đoàn cần coi trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực và trình độ đội ngũ cán bộ công đoàn các cấp, vừa có lập trường chính trị vững vàng, nhiệt tình công tác, vừa có hiểu biết về văn hóa, khoa học và năng lực chuyên môn, có tác phong quần chúng, kiến thức và phương pháp vận động quần chúng, đáp ứng yêu cầu hoạt động công đoàn trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Công đoàn cần làm tốt công tác xây dựng Đảng tại các cơ quan, tổ chức của mình theo tinh thần Đại hội XI của Đảng và các nghị quyết của Trung ương Đảng, đặc biệt là Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay"; đồng thời tích cực tham gia xây dựng Đảng nói chung cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Đặc biệt, cần chú trọng phối hợp với các cơ quan nghiên cứu của Đảng và Nhà nước, đẩy mạnh nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn về giai cấp công nhân và hoạt động của công đoàn trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế, giúp Đảng, Nhà nước có đủ căn cứ khoa học trong việc đề ra đường lối, chủ trương, chính sách đúng đắn, phù hợp.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng yêu cầu các cấp ủy và tổ chức đảng cần nhận thức đầy đủ trách nhiệm của mình, thường xuyên chăm lo lãnh đạo phong trào công nhân và hoạt động của Công đoàn. Các cấp ủy phải định kỳ nghe tình hình công tác của các tổ chức công đoàn và nguyện vọng của công nhân, lao động, để kịp thời có ý kiến chỉ đạo; đồng thời lãnh đạo chính quyền, các ngành chuyên môn, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể khác phối hợp chặt chẽ với công đoàn trong các mặt công tác và tạo điều kiện thuận lợi để công đoàn hoạt động có hiệu quả.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tin tưởng rằng, với bản chất và truyền thống vẻ vang của giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn, với tinh thần đoàn kết, trí tuệ, dân chủ, đổi mới, nhiệm kỳ 2013 - 2018 của Công đoàn nước ta sẽ có bước phát triển mạnh mẽ, góp phần quan trọng cùng toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta vượt qua khó khăn, thách thức, tiếp tục đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước vì mục tiêu xây dựng một nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, vững bước đi lên xã hội chủ nghĩa.

Tại Đại hội, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Huỳnh Đảm phát biểu chúc mừng những thành quả to lớn của giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam; tin tưởng rằng các cấp Công đoàn, cùng toàn thể đoàn viên, công nhân, viên chức, người lao động trong cả nước sẽ có những góp tích cực vào sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc. Đồng thời đề nghị Công đoàn các cấp cần phối hợp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp tiếp tục thực hiện tốt chương trình hành động của MTTQ Việt Nam, góp phần nâng cao nhận thức và hành động của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội về sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc.

Trong phiên làm việc chiều nay, Đại hội nghe Báo cáo về sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công đoàn Việt Nam và Điều lệ Công đoàn Việt Nam (sửa đổi, bổ sung); Bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XI./.

theo http://www.congdoanvn.org.vn

Các bài đã đăng
Trang 1 / 4