Đang tải dữ liệu...

Lễ ký Hợp đồng và Cắt tôn đóng mới Sà lan đặt cẩu và chở hàng trên boong trọng tải 13.500 Tấn - “GLOBAL 01”

Chủ Nhật, 24/10/2021, 15:20 GMT+7

Sáng ngày 24 tháng 10 năm 2021 tại Công ty Đóng tàu Phà Rừng đã tổ chức lễ ký Hợp đồng và Cắt tôn đóng mới Sà lan đặt cẩu và chở hàng trên boong trọng tải 13.500 Tấn - “GLOBAL 01” cho Công ty Cổ phần xây lắp và Dịch vụ Toàn Cầu. Tham dự buổi lễ có đại diện Lãnh đạo Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy; đại diện lãnh đạo Công ty Cổ phần xây lắp và Dịch vụ Toàn Cầu; lãnh đạo Công ty Đóng tàu Phà Rừng; Cơ quan thiết kế; các đối tác của hai bên và các nhà cung cấp dịch vụ.

Ông Vũ Hữu Chiến - TGĐ, Công ty Đóng tàu Phà Rừng phát biểu

Ông Ngô Đức Long - Phó Chủ tịch HĐQT, Công ty Cổ phần xây lắp và Dịch vụ Toàn Cầu phát biểu

CÁC THÔNG SỐ CHÍNH:

+ Chiều dài lớn nhất (Lmax): 110,00 m               

+ Chiều dài thiết kế (Ltk): 108,00 m

+ Chiều rộng lớn nhất (Bmax): 36,00 m            

+ Chiều rộng thiết kế: 32,00 m

+ Chiều cao mạn (D): 6,00 m

+ Chiều chìm thiết kế (d): 5,00 m

- Cấp tàu: VR-SB

- Đăng kiểm VR.

Sà lan đặt cẩu và chở hàng trên boong trọng tải 13.500 Tấn - “GLOBAL 01” vỏ thép được thiết kế kỹ thuật bởi Công ty TNHH Tư vấn thiết kế và Đầu tư Ecoship. Công ty Đóng tàu Phà Rừng sẽ triển khai đóng mới hoàn thiện trong khoảng thời gian 5 tháng và bàn giao cho chủ hàng để đưa vào khai thác.

Phòng Tổ chức Hành chính