Đang tải dữ liệu...

Công ty Đóng tàu Phà Rừng hưởng ứng tháng công nhân và tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động lần thứ II năm 2018.

Thứ Tư, 09/05/2018, 13:22 GMT+7

Thực hiện Quyết định số 87/QĐ-TTg ngày 12/01/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động (AT,VSLĐ) và Kế hoạch số 398/KH-BCĐTƯ ngày 24/01/2018 của Ban chỉ đạo Trung ương về việc Tổ chức Tháng hành động về AT,VSLĐ năm 2018; Công văn số: 388/CNT-KTSX ngày 12 tháng 3 năm 2018 của Tổng công ty công nghiệp tàu thủy  V/v tổ chức triển khai tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động lần thứ II năm 2018, ngày 2/5/2018, tại buổi sinh hoạt định kỳ toàn Công ty hàng tháng, Công ty Đóng tàu Phà Rừng phối hợp cùng Công đoàn Công ty triển khai thực hiện tháng hành động về AT,VSLĐ năm 2018  với chủ đề “Chủ động phòng ngừa và kiểm soát các yếu tố nguy hiểm, có hại tại nơi làm việc để hạn chế tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp” và hưởng ứng “Tháng Công nhân”  năm 2018 với chủ đề “Mỗi công đoàn cơ sở - Một lợi ích đoàn viên” với các hoạt động như sau:

CB, CNV Công ty đóng tàu Phà Rừng tham gia tháng công nhân và tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động lần thứ II năm 2018

- Thành lập Ban chỉ đạo, xây dựng kế hoạch, chương trình hành động cụ thể hưởng ứng Tháng hành động về AT,VSLĐ và Tháng Công nhân 2018.

- Phát động đợt tuyên truyền sâu rộng đến toàn thể CBCNV trong Công ty, nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm về an toàn, sức khỏe người lao động, chấp hành đúng quy định, pháp luật về AT,VSLĐ - PCCN, đảm bảo an toàn lao động, PCCN, nhằm bảo vệ tính mạng, sức khoẻ cho người lao động, bảo vệ tài sản Nhà nước, tài sản công dân.  

- Nâng cao nhận thức và tinh thần trách nhiệm của Lãnh đạo Công ty, trưởng các đơn vị, cán bộ quản lý và người lao động trong việc phòng ngừa và kiểm soát các yếu tố nguy hiểm, có hại tại nơi làm việc để ngăn ngừa, hạn chế tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp.

- Rà soát, bổ sung các nội quy, quy trình, biện pháp kỹ thuật an toàn lao động và phòng chống cháy nổ; kiểm tra, rà soát, đánh giá các nguy cơ, rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động đối với các máy móc, thiết bị, các chất có yêu cầu nghiêm ngặt về ATVSLĐ.

- Đề ra chương trình hành động và có biện pháp thực hiện tốt công tác AT,VSLĐ - PCCN phù hợp với điều kiện sản xuất thực tế của Công ty.

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trên hiện trường để đôn đốc, nhắc nhở người lao động chấp hành nghiêm nội quy về AT,VSLĐ-PCCN-MT.

- Thực hiện tốt chương trình 5S, nội dung sinh hoạt đầu giờ.

- Tổ chức huấn luyện định kỳ ATVSLĐ cho 100% người lao động thuộc các nhóm; Huấn luyện kỹ thuật PCCC cho Đội PCCC Công ty; huấn luyện về chuyên môn, nghiệp vụ cho mạng lưới ATVSV; huấn luyện sơ cứu cho mạng lưới ATVSV.

- Tổ chức đoàn đi thăm hỏi, động viên, tặng quà cho nạn nhân bị TNLĐ và thăm hỏi, động viên gia đình có người chết do TNLĐ.

- Tổ chức động viên khen thưởng các tập thể, các nhân có thành tích trong công tác AT,VSLĐ.

Mục tiêu của đợt phát động: không để xẩy ra các tai nạn lao động nặng, nghiêm trọng; giảm thiểu ô nhiễm môi trường làm việc, cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động, góp phần nâng cao năng suất lao động, hoàn thành nhiệm vụ SXKD đã đề ra. Ban chỉ đạo Tháng hành động về AT,VSLĐ năm 2018 Công ty kêu gọi toàn thể người lao động Công ty hưởng ứng kế hoạch hành động Tháng AT,VSLĐ năm 2018 vì lợi ích của mỗi người lao động trong Công ty và của xã hội.

Các bài đã đăng
Trang 1 / 16