Đang tải dữ liệu...
le cat ton 23500 so 2

Lễ cắt tôn tàu hàng 23.500 DWT số 2

Thứ Năm, 05/11/2020, 15:51 GMT+7

Sáng ngày 05 tháng 11 năm 2020 tại Công ty Đóng tàu Phà Rừng đã làm lễ cắt tôn đóng mới tàu hàng 23.500 DWT số 2, ký hiệu thiết kế: SB236-01/02 cho Công ty TNHH vận tải kinh doanh xuất nhập khẩu Trường Nguyên.
Các bài đã đăng
Trang 1 / 14