Đang tải dữ liệu...
Tháng công nhân

Công ty Đóng tàu Phà Rừng hưởng ứng tháng công nhân và tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động lần thứ II năm 2018.

Thứ Tư, 09/05/2018, 13:22 GMT+7

Thực hiện Quyết định số 87/QĐ-TTg ngày 12/01/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động (AT,VSLĐ) và Kế hoạch số 398/KH-BCĐTƯ ngày 24/01/2018 của Ban chỉ đạo Trung ương về việc Tổ chức Tháng hành động về AT,VSLĐ năm 2018;
Các bài đã đăng
Trang 1 / 12