Đang tải dữ liệu...
Lễ cắt tôn đóng mới Sà lan 10.000 Tấn - HAWEE 01

Lễ cắt tôn đóng mới Sà lan 10.000 Tấn - HAWEE 01

Thứ Ba, 03/08/2021, 11:03 GMT+7

Sáng ngày 02 tháng 8 năm 2021 tại Công ty Đóng tàu Phà Rừng đã tổ chức lễ cắt tôn đóng mới Sà lan 10.000 Tấn - HAWEE 01 cho Công ty Cổ phần HAWEE Cơ điện.
Các bài đã đăng
Trang 1 / 14