Đang tải dữ liệu...

Thông điệp đầu xuân Kỷ Hợi

Thứ Hai, 11/02/2019, 13:08 GMT+7

Nhân dịp đầu xuân mới Kỷ Hợi, trước hết thay mặt Đảng ủy, Lãnh đạo Công ty tôi xin gửi lời chúc mừng năm mới tới Lãnh đạo SBIC và toàn thể CBCNV Công ty cùng gia đình một năm mới sức khỏe dồi dào, gia đình hạnh phúc, thành công và gặp nhiều máy mắn!

Năm 2018 vừa qua, mặc dù gặp rất nhiều khó khăn về thị trường, tài chính cũng như nguồn nhân lực để thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh nhưng với sự đoàn kết một lòng của Đảng bộ và toàn thể CBCNV Công ty, các tổ chức đoàn thể trong Công ty, chúng ta đã vượt qua khó khăn, ổn định sản xuất; việc làm, thu nhập và các chế độ chính sách đối với người lao động được đảm bảo và tăng trưởng so với năm trước.  Năm 2018, mặc dù chỉ tiêu về sản lượng và doanh thu không đạt được như kỳ vọng nhưng Phà Rừng là 1 trong 2 đơn vị dẫn đầu của SBIC về sản lượng và doanh thu năm 2018. Năm vừa qua chúng ta cũng đã triển khai thực hiện chương trình cải tiến hệ thống quản trị và điều hành sản xuất và cũng đã đạt được những kết quả bước đầu, đặt nền móng cho những năm tiếp theo. Công tác Đảng, đoàn thể được thực hiện tốt.

Trước Tết Nguyên đán, chúng ta đã tổ chức thành công hội nghị NLĐ 2019 với tinh thần dân chủ và cởi mở. Hội nghị đã đi sâu kiểm điểm những việc đã làm được, những tồn tại của hệ thống quản lý và điều hành doanh nghiệp, hệ thống chỉ huy và điều hành sản xuất đồng thời Hội nghị đã đề ra các biện pháp lớn để thực hiện các chỉ tiêu SXKD, cải tiến công tác quản lý cho năm 2019. Ban điều hành cũng đã hoạch định và đưa ra các chương trình cải tiến năm 2019. Tôi đề nghị, ngay từ những ngày đầu năm mới, chúng ta cần bắt tay thực hiện tốt các nội dung nêu trên, trong đó tập trung các nội dung sau đây:

1.  Thực hiện tốt các nội dung mà Hội nghị XXLĐ đã đề ra trong đó tập trung Cải tiến và đẩy mạnh công tác thị trường, thúc đẩy đàm phán, ký kết các hợp đồng đóng mới và gia công cấu kiện thép, tích cực phói hợp chặt chẽ với các cơ quan quản lý nhà nước để hoàn tất thủ tục phá dỡ tàu. Đây là mục tiêu quan trọng nhất của năm 2019, nếu không làm tốt thì không thể hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2019 cũng như những năm tới; Tìm kiếm nguồn tài chính để đảm bảo cho hoạt động SXKD, mở bảo lãnh đóng tàu;

2.  Nghiêm túc thực hiện tốt chương trình tiết kiệm và phòng chống lãng phí, giảm giá thành sản phẩm, đặc biệt là tiết giảm chi phí quản lý, chi phí sản xuất chung để tăng khả năng cạnh tranh về giá và nâng cao hiệu quả SXKD.

3.  Tập trung cải tiến công tác sửa chữa tàu để tạo sự khác biệt hơn nữa về chất lượng và tiến độ. Tiếp tục chương trình nâng cao NSLĐ, giảm thời gian thi công và đảm bảo chất lượng sản phẩm trong làm sạch và sơn. Tiếp tục giảm tiến độ các khâu thay tôn vỏ tàu, nâng cao năng lực sửa chữa phần động lực, phần điện, phấn đấu tăng tỷ trọng khối lượng công việc sửa chữa do Phà Rừng thực hiện trong tổng khối lượng sửa chữa do Chủ tàu đặt ra.

4.  Đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý. Đây là khâu trọng yếu, lâu dài để tự động hóa công tác quản lý bằng máy tính (cách mạng 3.0), nâng cao NSLĐ, giảm nhân lực, tiết giảm chi phí quản lý hiệu quả nhất.

5.  Công tác Đảng, Công đoàn, Đoàn TN, Hội CCB cần tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được trong những năm qua để làm tốt vai trò hạt nhân lãnh đạo, vai trò tuyên truyền, vận động, thu hút tạo thành khối sức mạnh đoàn kết, thống nhất để hoàn thành các chỉ tiêu SXKD 2019.

 Nhân dịp đầu Xuân mới, thay mặt Đảng ủy và lãnh đạo Công ty, xin chúc cho đợt phát động thi đua đầu năm 2019 đạt được các mục tiêu nhiệm vụ đề ra, góp phần hoàn thành kế hoạch quý 1 năm 2019 và một lần  nữa xin chúc lãnh đạo SBIC và toàn thể CBCNV sức khỏe dồi dào, sản xuất an toàn tuyệt đối và hoàn thành tốt các chỉ tiêu kinh tế xã hội năm 2019.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch công ty

Nguyễn Quang Thăng      

Các bài đã đăng
Trang 1 / 16