Đang tải dữ liệu...

Lễ cắt tôn tàu hàng 23.500 DWT số 2

Thứ Năm, 05/11/2020, 15:51 GMT+7

Sáng ngày 05 tháng 11 năm 2020 tại Công ty Đóng tàu Phà Rừng đã làm lễ cắt tôn đóng mới tàu hàng 23.500 DWT số 2, ký hiệu thiết kế: SB236-01/02 cho Công ty TNHH vận tải kinh doanh xuất nhập khẩu Trường Nguyên.

Tàu 23.500 DWT số 2 có các thông số kỹ thuật chính sau:

  • Chiều dài                                      : 147,5 m
  • Chiều rộng                                   : 29 m
  • Chiều cao mạn                            : 9,3 m
  • Mớn nước                                      : 8 m
  • Tổng dung tích (GT)                    : 11894
  • Trọng tải toàn phần                     : 23,500 T
  • Máy chính: 2 x G8300ZC30B; Công suất/ vòng quay: 2x3000CV
  • Số thuyền viên                              : 18 người

Đây là tàu hàng thứ 2 cùng trọng tải 23.500 DWT mà Công ty TNHH vận tải kinh doanh xuất nhập khẩu Trường Nguyên đã triển khai đóng mới tại Phà Rừng, trước đó tàu hàng 23.500 DWT số 1 mang tên “Truong Nguyen Star” đã được bàn giao trong tháng 8/2020. Với tàu hàng 23.500 DWT số 2 khởi công ngày hôm nay, Công ty Đóng tàu Phà Rừng dự kiến kế hoạch triển khai đóng mới và hoàn thiện bàn giao cho chủ tàu trong vòng 8 tháng.

Phòng TCHC