Đang tải dữ liệu...

Lễ cắt tôn đóng mới Sà lan vận tải 5.000 Tấn

Thứ Tư, 17/03/2021, 13:40 GMT+7

Sáng ngày 17 tháng 3 năm 2021 tại Công ty Đóng tàu Phà Rừng đã tổ chức lễ cắt tôn đóng mới 02 Sà lan vận tải 5.000 Tấn mang tên Hòa Bình 03 và Hòa Bình 04 cho Công ty TNHH Đầu tư xây dựng và Thương mại Phương Anh.

CÁC THÔNG SỐ CHÍNH:

- Trọng tải toàn phần: 5.000 Tấn

- Chiều dài lớn nhất (Lmax): 86,4 m                     

- Chiều dài thiết kế (Ltk): 86,4 m     

- Chiều rộng lớn nhất (Bmax): 24 m

- Chiều rộng thiết kế: 24 m     

- Chiều cao mạn (D): 4 m       

- Cấp VR-SB.

- Quy phạm QCVN 72: 2013/BGTVT.

Sà lan vỏ thép được thiết kế kỹ thuật bởi Công ty tư vấn thiết kế và đầu tư Ecoship, thiết kế được Đăng kiểm Việt Nam phê duyệt. Công ty Đóng tàu Phà Rừng sẽ triển khai đóng mới hoàn thiện trong khoảng thời gian 2 tháng và bàn giao cho chủ hàng để đưa vào khai thác.

Phòng Tổ chức Hành chính