Đang tải dữ liệu...

Lễ cắt tôn đóng mới Sà lan 10.000 Tấn - HAWEE 01

Thứ Ba, 03/08/2021, 11:03 GMT+7

Sáng ngày 02 tháng 8 năm 2021 tại Công ty Đóng tàu Phà Rừng đã tổ chức lễ cắt tôn đóng mới Sà lan 10.000 Tấn - HAWEE 01 cho Công ty Cổ phần HAWEE Cơ điện.

CÁC THÔNG SỐ CHÍNH:

- Trọng tải toàn phần: 10.000 Tấn

- Chiều dài (Lmax/L): 111,57/106,3 m                            

- Chiều rộng (Bmax/B): 36/32 m      

- Chiều cao mạn (D): 5,3 m

- Chiều chìm thiết kế (d): 3,9 m        

- Cấp tàu: VR-SB

- Vùng hoạt động: Vùng SB

- Quy phạm QCVN 72: 2013/BGTVT.

Sà lan vỏ thép được thiết kế kỹ thuật bởi Công ty Cổ phần thiết kế và Dịch vụ kỹ thuật tàu thủy Việt - Hàn. Công ty Đóng tàu Phà Rừng sẽ triển khai đóng mới hoàn thiện trong khoảng thời gian 4 tháng và bàn giao cho chủ hàng để đưa vào khai thác.

Phòng Tổ chức Hành chính