Đang tải dữ liệu...

Lễ Hạ thủy tàu chở hàng 6.500 Tấn - “VIET THUAN QN-02”

Thứ Sáu, 13/10/2023, 15:02 GMT+7

Chiều ngày 12 tháng 10 năm 2023 tại Công ty Đóng tàu Phà Rừng đã làm lễ Hạ thủy tàu hàng 6.500 Tấn - “VIET THUAN QN-02” cho Công ty cổ phần Dịch vụ vận tải Quảng Ninh.

Tàu hàng 6.500 Tấn, có các thông số kỹ thuật chính sau: Chiều dài lớn nhất: 79,98 m; Chiều rộng lớn nhất: 16,80 m; Chiều cao mạn: 7,90 m; Mớn nước thiết kế: 7,0 m; Cấp tàu: VR-SB; Máy chính: 2 Diesel WEICHAI 6WH20LC1520-01; Định biên:      12 người.

Tàu hàng 6.500 Tấn - “VIET THUAN QN-02” được thiết kế kỹ thuật bởi Công ty Cổ phần thiết kế và Dịch vụ kỹ thuật tàu thủy Việt Hàn. Sau khi hạ thủy Công ty Đóng tàu Phà Rừng sẽ hoàn thiện trong khoảng thời gian 1 tháng và bàn giao cho chủ tàu để đưa vào khai thác.

Cùng ngày Công ty tổ chức lễ Hạ thủy tàu dầu/ hóa chất 13.000 DWT - “YN01” cho chủ tàu Hàn Quốc. Đây là con tàu đầu tiên trong loạt tàu chở dầu/hóa chất 13.000 DWT mà Công ty đã ký hợp đồng đóng mới cho chủ tàu Hàn Quốc.  Tàu dầu/ hóa chất 13.000 DWT - “YN01” có các thông số cơ bản: Chiều dài toàn bộ 128,6 m, Chiều rộng​ 20,4 m, Chiều cao mạn​ 11,5 m, Mớn nước​​ 8,7 m. Tàu được thiết kế bởi nhà thiết kế Hàn Quốc và phân cấp Đăng kiểm KR. Công ty Đóng tàu Phà Rừng là đơn vị có thế mạnh trong đóng mới các tàu chở dầu/hoá chất xuất khẩu. Đây là một trong 5 con tàu đã ký và đang được triển khai đóng mới tại Công ty.

Phòng Tổ chức - Hành chính