Đang tải dữ liệu...

Bộ GTVT phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2024

Thứ Tư, 08/05/2024, 13:31 GMT+7

Phát biểu khai mạc lễ phát động, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Xuân Sang nhấn mạnh, Bộ GTVT là Bộ quản lý đa ngành, đa lĩnh vực. Do đó, người lao động GTVT làm việc trên các công trình, dự án, làm các công việc như: khai thác vật liệu xây dựng, duy tu quản lý, sửa chữa đường bộ, đường thủy nội địa, hàng hải, hàng không và trong các lĩnh vực vận tải phải đối diện với điều kiện làm việc thường xuyên phân tán, lưu động, công việc nặng nhọc và nguy hiểm.

Người lao động làm việc trong ngành cơ khí GTVT, ngành công nghiệp đóng tàu, ngành đăng kiểm phải đối diện với môi trường làm việc thường xuyên khói, bụi, tiếng ồn, nóng bức, tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ, có tư thế làm việc gò bó, nguy cơ cao gây hại, tổn thương đến sức khỏe thể chất và tinh thần.

Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Xuân Sang phát động Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024 của Bộ GTVT

Thời gian qua, được sự quan tâm của Ban Cán sự Đảng, lãnh đạo Bộ, công tác an toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) đã đạt được những kết quả tích cực. Các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp và doanh nghiệp thuộc Bộ đã quan tâm, chú trọng hơn trong việc đầu tư kinh phí, bố trí cán bộ làm công tác công tác ATVSLĐ; ý thức của người sử dụng lao động, người lao động ngày càng được nâng cao; điều kiện, môi trường làm việc của người lao động được quan tâm, cải thiện hơn.

Tuy nhiên, theo Thứ trưởng Sang, kết quả này vẫn chưa đáp ứng yêu cầu. Năm 2023, vẫn xảy ra 13 vụ tai nạn lao động trong các lĩnh vực của Bộ, trong đó làm 8 người chết và 9 người bị thương nặng. Hiện một số vụ tai nạn lao động vẫn đang trong quá trình điều tra theo quy định.

"Thực hiện Chỉ thị số 31/2024 của Ban Bí thư về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác ATVSLĐ trong tình hình mới, với mục tiêu giảm số vụ tai nạn lao động, giảm tỷ lệ thương vong trong các vụ tai nạn lao động, hạn chế đến mức thấp nhất số người mắc bệnh nghề nghiệp.

Đặc biệt, trong giai đoạn hiện nay, khi mà Bộ GTVT đã và đang triển khai đồng loạt nhiều công trình, dự án, công tác ATVSLĐ càng cần phải được chú trọng. Tháng 5 là tháng cao điểm đẩy mạnh các hoạt động, biện pháp, tăng cường đảm bảo ATVSLĐ", Thứ trưởng Nguyễn Xuân Sang nhấn mạnh, đồng thời phát động "Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024 của Bộ GTVT" với chủ đề "Tăng cường đảm bảo ATVSLĐ tại nơi làm việc, trong hoạt động vận tải và tại các công trình, dự án của Bộ GTVT, đặc biệt là các dự án, công trình quan trọng quốc gia".

Thứ trưởng kêu gọi toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, đặc biệt là người đứng đầu các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp và doanh nghiệp thuộc Bộ GTVT chung tay, đồng lòng hưởng ứng.

Trong đó tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ: Bảo đảm quyền của người lao động được làm việc trong điều kiện ATVSLĐ và bảo vệ tài sản, quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhà nước, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân; kết hợp chặt chẽ giữa chủ động phòng ngừa với phát hiện, xử lý hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý nghiêm vi phạm. Nêu cao trách nhiệm người đứng đầu trong công tác an toàn, vệ sinh lao động, coi đây là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài.

Thường xuyên tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về ATVSLĐ trong cơ quan, đơn vị; qua đó nâng cao nhận thức, trách nhiệm, chủ động phòng ngừa.

Thực hiện nghiêm các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về ATVSLĐ; đồng thời rà soát, bổ sung, hoàn thiện các quy trình, quy tắc nội bộ trong cơ quan, đơn vị để khắc phục kịp thời những hạn chế, bất cập trong thực tiễn nhằm phòng ngừa, giảm thiểu, khắc phục rủi ro về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; có biện pháp phòng ngừa, ứng phó, xử lý sự cố tai nạn lao động.

Tháng hành động về ATVSLĐ được phát động trong các đơn vị, lĩnh vực trong toàn ngành GTVT.

Người sử dụng lao động căn cứ chức năng, nhiệm vụ chủ động kiểm tra về công tác an toàn, vệ sinh lao động đối với các cơ quan, đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý để bảo đảm hiệu quả, phù hợp với tính chất lao động, nguy cơ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, điều kiện lao động của cơ sở.

Thực hiện tốt chính sách khám sức khỏe định kỳ, bảo hiểm và các chính sách khác theo quy định cho người bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Quan tâm công tác an toàn, vệ sinh lao động đối với nhóm lao động nữ.

Cùng đó, chú trọng công tác đào tạo, huấn luyện ATVSLĐ, phòng, chống bệnh nghề nghiệp. Đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng khoa học - công nghệ tiên tiến trong công tác bảo đảm ATVSLĐ.

"Nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị liên quan, nhất là các cơ quan thuộc ngành lao động, y tế, môi trường của địa phương. Kịp thời phát hiện, nhân rộng, biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân, mô hình hay, cách làm hiệu quả về công tác an toàn, vệ sinh lao động", Thứ trưởng yêu cầu.

Nhiều hình thức triển khai đa dạng, hiệu quả thiết thực

Đại diện các cấp công đoàn, đoàn viên, người lao động GTVT, Chủ tịch Công đoàn GTVT Việt Nam Phạm Hoài Phương cho biết, nhiều năm qua Công đoàn GTVT Việt Nam thường xuyên chỉ đạo các cấp công đoàn trực thuộc phối hợp với cơ quan chuyên môn xây dựng kế hoạch, chương trình hành động và tổ chức thực hiện công tác ATVSLĐ. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về ATVSLĐ; tổ chức phong trào "Xanh - Sạch - Đẹp", tổ chức các lớp tập huấn, huấn luyện chuyên đề về ATVSLĐ cho cán bộ công đoàn các cấp.

Chủ tịch Công đoàn GTVT Việt Nam Phạm Hoài Phương đề nghị các cấp công đoàn GTVT phối hợp với chuyên môn triển khai các hoạt động hưởng ứng, chăm lo người lao động.

Các cấp công đoàn trực thuộc đã chủ động tham gia với người sử dụng lao động trong công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về ATVSLĐ đến người lao động với nhiều hình thức phong phú, thiết thực. Xây dựng nội quy, quy chế, quy trình, biện pháp làm việc an toàn; duy trì và nâng cao chất lượng của mạng lưới an toàn vệ sinh viên. Ký thỏa ước lao động tập thể, trong đó có các điều khoản có lợi hơn cho người lao động; phối hợp với cơ quan chuyên môn thường xuyên tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật về ATVSLĐ ở cơ sở... Qua đó đã góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác ATVSLĐ tại cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

Hưởng ứng Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024 do Bộ GTVT phát động, Chủ tịch Công đoàn GTVT Việt Nam Phạm Hoài Phương đề nghị các cấp công đoàn trong ngành phối hợp với cơ quan chuyên môn tiếp tục quán triệt và triển khai có hiệu quả Chỉ thị số 31, chính sách, pháp luật về ATVSLĐ.

Tham gia, phối hợp với cơ quan chuyên môn thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, có hiệu quả các nội dung Bộ GTVT đã phát động. Thực hiện có hiệu quả hơn nữa công tác tuyên truyền, tập huấn nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm về công tác ATVSLĐ cho cán bộ, đoàn viên và người lao động. Đề xuất và phối hợp với người sử dụng lao động tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định về ATVSLĐ.

Tiếp tục chủ động, tích cực tham gia xây dựng, hoàn thiện các nội quy, quy chế quản lý công tác ATVSLĐ, kế hoạch ATVSLĐ hàng năm; quy trình, biện pháp làm việc an toàn trong sản xuất, thi công… Tiếp tục đẩy mạnh và thực hiện có hiệu quả phong trào "Xanh - Sạch - Đẹp", "Bảo đảm ATVSLĐ"...

"Kịp thời tổ chức thăm hỏi, động viên người lao động và gia đình người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn. Bảo đảm đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp đối với cá nhân và gia đình người lao động...", Chủ tịch Phương đề nghị.

Tại lễ phát động, đại diện các đơn vị thuộc khối dự án, xây dựng cơ bản, các lĩnh vực đường bộ, hàng không, đường thủy, hàng hải... đã phát biểu hưởng ứng lễ phát động.

Các đơn vị đóng tàu chủ động thực hiện các biện pháp đảm bảo ATVSLĐ (Ảnh: Nhà máy Đóng tàu Phà Rừng thi công đóng mới, sửa chữa tàu biển).

Đại diện khối các đơn vị sản xuất kinh doanh, Phó TGĐ Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy Nguyễn Tiến Đạt cho biết, ngành đóng mới và sửa chữa tàu thủy, thiết bị, phương tiện nổi là ngành nghề nặng nhọc độc hại và nguy hiểm nên có nhiều nguy cơ tiềm ẩn mất ATVSLĐ như: ngã từ trên cao, ngã xuống sông biển, điện giật, cháy nổ, vật văng bắn, va đập, sập giàn giáo, trượt, ngã, bỏng, sự cố thiết bị, sự cố tràn dầu gây ô nhiễm môi trường... Vì vậy, công tác ATVSLĐ, phòng chống cháy nổ, môi trường luôn được tổng công ty quan tâm hàng đầu. Nhiều năm qua công tác này đã có tác động tích cực tới kết quả sản xuất kinh doanh và đời sống người lao động của toàn tổng công ty.

"Cùng với sự phát triển kinh tế - xã hội thì yêu cầu cấp thiết, ngoài thu nhập đảm bảo cho người lao động cũng cần cải thiện điều kiện làm việc, giảm ô nhiễm môi trường, giảm giờ làm, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, môi trường làm việc an toàn, thân thiện.

Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy và các đơn vị thành viên cam kết triển khai thực hiện đúng tinh thần chủ đề của Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024 của Bộ GTVT", ông Đạt cam kết.

Theo https://www.baogiaothong.vn