Đang tải dữ liệu...

Công tác tái cơ cấu, cổ phần hóa tại Tổng công ty công nghiệp tàu thủy Phà Rừng.

Thứ Năm, 21/08/2014, 10:01 GMT+7

* MỤC TIÊU CÔNG TÁC CỔ PHẦN   HÓA DOANH NGHIỆP.

Thực hiện quyết liệt Đề án tái cơ cấu Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam theo Quyết định số 1224/QĐ-TTg của thủ tướng Chính phủ; Quyết định 3287/QĐ-BGTVT ngày 21/10/2013 của Bộ Giao thông vận tải về việc thành lập Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy - SBIC,

Đảng ủy Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy đã ban hành Nghị quyết số 67-NQ/ĐU ngày 16/4/2014 về lãnh đạo công tác cổ phần hóa giai đoạn 2014-2015. Cụ thể: chỉ giữ lại 08 đơn vị trực thuộc Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy (SBIC), các đơn vị phải tiến hành cổ phần hóa xong trong năm 2015 (trong đó có Công ty mẹ - Tổng công ty). Nghị quyết xác định mục tiêu công tác cổ phần là:

- Kiên quyết thực hiện có hiệu quả tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước trọng tâm là cổ phần hóa; thoái vốn đầu tư ngoài ngành và bán phần vốn mà Tổng công ty không nắm giữ theo nguyên tắc thị trường, bao gồm cả doanh nghiệp đang kinh doanh có hiệu quả. Chỉ tập trung các lĩnh vực đóng mới, sửa chữa tàu và gia công kết cấu thép.

- Tạo điều kiện cho doanh nghiệp cân đối tài chính, từng bước ổn định sản xuất, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, thu hút nhiều lao động, tăng thu nhập cho người lao động; huy động vốn các nhà đầu tư để nâng cao năng lực tài chính, đổi mới công nghệ, đổi mới phương thức quản lý nhằm nâng cao hiệu quả và sức cạnh tranh của doanh nghiệp.

- Triển khai đảm bảo tiến độ cổ phần hóa theo kế hoạch đã được phê duyệt của Thủ tướng chính phủ, Bộ Giao thông vận tải về lộ trình sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thuộc Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy giai đoạn 2014-2015.

* KẾ HOẠCH CỔ PHẦN HÓA TỔNG CÔNG TY CNTT PHÀ RỪNG.

Đảng ủy Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy Phà Rừng đã ban hành Nghị quyết 60-NQ/ĐU, ngày 28/3/2014 “về nhiệm vụ công tác năm 2014”, Nghị quyết “94-NQ/ĐU, ngày 29/4/2014 “về lãnh đạo công tác tái cơ cấu/cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng công ty giai đoạn 2014-2015”. Cụ thể: sẽ rút 100% vốn đã đầu tư tại các đơn vị thành viên thông qua các hình thức: Sáp nhập, cổ phần hoá, bán, chuyển nhượng vốn, giải thể, phá sản doanh nghiệp; Chuyển đổi mô hình hoạt động từ Tổng công ty thành Công ty và thực hiện cổ phần hóa theo kế hoạch được duyệt. Kết quả đạt được đến tháng 8/2014 như sau:

* Tái cơ cấu về tổ chức bộ máy tại Công ty mẹ - Tổng công ty (Phà Rừng).

- Về bộ máy tổ chức: đã giảm từ 26 đơn vị (Phòng, Ban, PX, Đội) xuống còn 16 đơn vị.

- Tái cơ cấu lao động: đã tiến hành tái cơ cấu lao động lần thứ 3, số lao động đến thời điểm tháng 8/2014 là 810 người.

- Tái cơ cấu doanh nghiệp: Đã được Bộ giao thông vận tải phê duyệt đề án tái cơ cấu chuyển đổi mô hình từ Tổng công ty thành Công ty và sẽ được Tổng công ty công nghiệp tàu thuỷ- SBIC ra quyết định thành lập Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Đóng tàu Phà Rừng.

* Sắp xếp các đơn vị thành viên

- Đang cổ phần hóa 01 đơn vị: Tôn Vinashin; 03 đơn vị đã rút vốn thương hiệu: Sông Đào, Nam Hà, Sông Lô; 02 đơn vị đã  thoái vốn: Vinalift, Phateco.

- Đã giải thể 01 đơn vị: Trường trung cấp nghề.

- Đã cơ bản hoành thành thủ tục giải thể tại 04 đơn vị: Công ty Dịch vụ thương mại, Cổ phần thiết kế, Điện lạnh và Chi nhánh cung cấp VT-TB.

- Đến hết năm 2014, sẽ rút hết 100%  vốn tại 09 đơn vị thành viên còn lại.

* Triển khai kế hoạch cổ phần hóa

- Thành lập ban chỉ đạo CPH, tổ giúp việc.

- Ban hành kế hoạch chi tiết cổ phần hóa với các mốc tiến độ chính như sau: Hoàn thành xác định giá trị doanh nghiệp vào tháng 9/2014. Tháng 10/2014, trình phương án cổ phần hóa. Tháng 11/2014, chào bán cổ phần lần đầu ra công chúng. Quý I/2015, hoàn tất chuyển đổi và chính thức hoạt động theo mô hình Công ty cổ phần.

- Đã ký hợp đồng với đơn vị tư vấn cổ phần hóa (Vietinbank Sc) và đơn vị tư vấn xác định giá trị doanh nghiệp (CPA) theo phê duyệt của SBIC. Hai đơn vị này đang thực hiện theo kế hoạch đề ra.

- Đã hoàn thành công tác kiểm kê tài sản báo cáo tài chính, kiểm toán báo cáo tài chính tại mốc thời điểm 30/6/2014.

* NHỮNG ƯU ĐIỂM CỦA LOẠI HÌNH CÔNG TY CỔ PHẦN:

- Chế độ trách nhiệm của Công ty cổ phần là trách nhiệm hữu hạn, các cổ đông chỉ chịu trách nhiệm về nợ và các nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi vốn góp;

- Khả năng hoạt động của C.ty cổ phần rất rộng (trong hầu hết các lịch vực, ngành nghề);

- Cơ cấu vốn của C.ty cổ phần linh hoạt tạo điều kiện nhiều người cùng góp vốn;

- Khả năng huy động vốn của Công ty cổ phần rất cao thông qua việc phát hành cổ phiếu ra công chúng (đây là đặc điểm riêng của công ty cổ phần);

- Việc chuyển nhượng vốn trong Công ty cổ phần là tương đối dễ dàng, do vậy phạm vi đối tượng được tham gia công ty cổ phần là rất rộng.

* Đặc biệt trong quá trình cổ phần hóa, nợ xấu của các doanh nghiệp nhà nước được xử lý một cách cơ bản. Đồng thời, với các thế mạnh của nhà đầu tư chiến lược, trách nhiệm của các cổ đông, cơ chế vận hành của công ty cổ phần … sẽ giúp công ty có khả năng thu hút, huy động được vốn xã hội cho hoạt động SXKD và khắc phục được những hạn chế yếu kém hiện nay. Nhìn về mặt tổng quan, phần lớn các doanh nghiệp cổ phần đều từng bước lớn mạnh, bộ máy điều hành không còn cứng nhắc như trước, thay vào đó là sự linh hoạt, nhạy bén trước những biến đổi của môi trường kinh tế thị trường nói chung. Sự tham gia của đa dạng các thành phần kinh tế ngoài nhà nước, sẽ mang lại một “làn gió mới” hiệu quả hơn cho hoạt động quản trị tại doanh nghiệp cổ phần.

Trải qua 30 năm xây dựng và phát triển, Phà rừng đã trở thành một trong những doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam với những dòng sản phẩm đóng mới có chất lượng cao, tiến độ đảm bảo, giá thành hợp lý như: tàu chở hang rời 34.000 DWT, tàu chở dầu hoá chất 6500, 13000 DWT …Tham gia sửa chữa các sản phẩm đặc chủng có yêu cầu kỹ thuật cao, tích chất phức tạp như: tàu công trình phục vụ dàn khoan, thăm dò dầu khí, tàu chở

khí hoá lỏng LPG, tàu chở nhựa  đường … Bên cạnh đó, Phà Rừng có vị trí địa lý thuận lợi; cơ sở vật chất, quy trình công nghệ tiên tiến; hệ thống cán bộ điều hành, cán bộ kỹ thuật giỏi; đội ngũ công nhân lành nghề, giàu kinh nghiệm được đào tạo tại các cơ sở đóng tàu trong và ngoài nước. Tái cơ cấu / cổ phần hóa là bước đi tất yếu, nó tạo ra những tiền đề thuận lợi để tiếp tục phát huy, kế thừa truyền thống 30 năm xây dựng và phát triển; củng cố và tạo nên những nguồn lực mới để Phà Rừng ổn định, phát triển mạnh mẽ, tiếp tục khẳng định thường hiệu trong khu vực và quốc tế về đóng mới và sửa chữa tàu biển; đáp ứng chiến lược phát triển kinh tế biển của Đảng, góp phần đưa Việt Nam trở thành trở thành quốc gia mạnh về biển, làm giàu từ biển, bảo đảm vững chắc chủ quyền, quyền chủ quyền quốc gia trên biển, đảo.

Ban chỉ đạo cổ phần hóa Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy Phà Rừng kêu gọi toàn thể CB,CNLĐ phát huy truyền thống đoàn kết, gắn bó; ủng hộ chủ trương tái cơ cấu, cổ phần hoá công ty; tiếp tục hăng say lao động sản xuất với ý thức tổ chức kỷ luật, năng suất và chất lượng cao;  tham gia tích cực vào tiến trình cổ phần hoá với vai trò là những cổ đông - chủ nhân đích thực trong tương lai gần, khi Phà Rừng chuyển sang hoạt động theo mô hình công ty cổ phần vào quý I năm 2015./.

                                                                                                 Hải phòng, ngày 18 tháng 8 năm 2014

  Ban chỉ đạo cổ phần hóa PR.