Đang tải dữ liệu...

Nguyễn Văn Trình - Công nhân, Công ty Đóng tàu Phà Rừng được biểu dương CNLĐ tiêu biểu xuất sắc ngành Giao thông Vận tải năm 2021

Thứ Sáu, 26/08/2022, 07:47 GMT+7

Nguyễn Văn Trình là tổ trưởng Tổ Sắt hàn 2, Chủ tịch Công đoàn bộ phận Phòng Vỏ 2, Công ty Đóng tàu Phà Rừng.

Trong công việc đồng chí luôn tìm tòi, nghiên cứu cải tiến, nâng cao năng suất lao động, cải thiện điều kiện làm việc và bảo vệ môi trường: Năm 2019, Sáng kiến “Hoán cải xả bụi đầu ra cho dây chuyền làm sạch tôn thép hình nhà xưởng 609 phòng Vỏ 2”; Năm 2020: Sáng kiến “Hoán cải sàn cắt Plasma từ chế độ cắt khô sang cắt ướt”; Năm 2021: Sáng kiến “Hoán cải phân đoạn sơ chế tôn trên dây chuyền làm sạch”…Hàng năm, đồng chí đều đạt danh hiệu lao động tiên tiến, Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở, Đoàn viên công đoàn Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Năm 2021 được tặng Bằng Lao động sáng tạo của Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam; Giấy khen của Đảng ủy Công ty; Giấy khen của Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy và Giấy khen của Công đoàn CNTT Việt Nam.

Là thợ hàn điện tàu thủy bậc 5/5, đồng chí Nguyễn Văn Trình thực hiện các công việc chính đó là cắt CNC, sơn lót, gia công outfitting. Trong năm 2021, đồng chí Nguyễn Văn Trình đã cùng các tổ viên thực hiện tốt các nhiệm vụ, đảm bảo tiến độ, chất lượng, hiệu quả công việc trên các sản phẩm trọng điểm trong năm của Công ty: hoàn thiện Outfitting Sà lan 10.000 Tấn số 2; sơn lót tôn tấm Sà lan 6.000 Tấn; hoàn thiện Outfitting tàu 23.500 Tấn số 2, cắt CNC Sà lan 13.500 Tấn; 10.000 Tấn…góp phần hoàn thành nhiệm vụ được giao của đơn vị, cũng như kế hoạch SXKD năm của Công ty.

Với trách nhiệm là Tổ trưởng sản xuất, đồng chí Nguyễn Văn Trình vừa làm việc trực tiếp trên các sản phẩm, vừa có trách nhiệm phân công công việc cho anh em tổ viên, hướng dẫn, giúp đỡ tổ viên các phần việc khó, đặc biệt là các sản phẩm yêu cầu kĩ thuật cao. Đồng chí luôn gương mẫu đi đầu, đảm nhận thực hiện những phần việc khó, đòi hỏi kĩ thuật cao, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tại Tổ. Tất cả các công việc đồng chí đều hoàn thành tốt, luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, vượt khó, là tấm gương tiêu biểu để mọi người học tập, noi theo.

Với vai trò là Chủ tịch công đoàn bộ phận, đồng chí đã cùng với Ban chấp hành Công đoàn bộ phận chủ động phối hợp cùng lãnh đạo đơn vị làm tốt công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, người lao động trong đơn vị hăng hái thi đua lao động sản xuất, làm tốt công việc được giao; kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên người lao động tại đơn vị để tham mưu, đề xuất với lãnh đạo đơn vị, Ban lãnh đạo Công ty và Ban chấp hành Công đoàn Công ty giải quyết kịp thời; duy trì, làm tốt công tác thăm hỏi ốm đau, hiếu hỉ, trợ cấp khó khăn,.. tại đơn vị.