Đang tải dữ liệu...

Lễ đặt ky, đấu đà tàu hàng 24.000 DWT “TRUONG NGUYEN SKY”, ký hiệu thiết kế S250-01

Thứ Năm, 01/12/2022, 07:54 GMT+7

Sáng ngày 01 tháng 12 năm 2022 tại Công ty Đóng tàu Phà Rừng đã làm lễ đặt ky, đấu đà tàu hàng 24.000 DWT “TRUONG NGUYEN SKY”, ký hiệu thiết kế S250-01 cho Công ty TNHH vận tải kinh doanh xuất nhập khẩu Trường Nguyên. Tham dự buổi lễ có đại diện Lãnh đạo 2 Công ty, cơ quan Đăng kiểm, Ngân hàng, Thiết kế,...

Tàu hàng 24.000 DWT, có các thông số kỹ thuật chính sau:

  • Chiều dài                                      : 149,79/ 139,98 m
  • Chiều rộng                                   : 29/ 29 m
  • Chiều cao mạn                            : 11 m
  • Chiều chìm thiết kế                      : 8,2 m
  • Tổng dung tích khoang hàng       : 13793
  • Trọng tải toàn phần                    : 24168 T
  • Máy chính: 2 x G8300ZC30B, công suất: 2x2206 KW
  • Số thuyền viên                                      : 15 người
  • Cấp tàu: * VRH III EQ CC * VRM
  • Vùng hoạt động: Biển nội địa

Tàu hàng 24.000 DWT “TRUONG NGUYEN SKY” được thiết kế kỹ thuật bởi Công ty Cổ phần thiết kế và Dịch vụ kỹ thuật tàu thủy Việt - Hàn. Đây là con tàu thứ 3 được Công ty TNHH vận tải kinh doanh xuất nhập khẩu Trường Nguyên tin tưởng đặt hàng đóng mới tại Phà Rừng.

Phòng Tổ chức - hành chính