Đang tải dữ liệu...

Phát triển Hải Phòng cũng chính là phát triển chung cho vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc và cả nước

Thứ Năm, 08/08/2013, 09:16 GMT+7

Phát triển Hải Phòng cũng chính là phát triển chung cho vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc và cả nước.

Đây là quan điểm của Ban cán sự Đảng UBND thành phố Hải Phòng trong buổi làm việc với Ban cán sự Đảng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tại trụ sở Bộ sáng 7/8, và đã được lãnh đạo Bộ hoàn toàn nhất trí và ủng hộ.

Buổi làm việc nằm trong loạt chương trình làm việc của thành phố Hải Phòng với các Bộ, ban, ngành liên quan về tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 32 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Các đồng chí: Dương Anh Điền, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; Nguyễn Đình Bích, Phó Chủ tịch HĐND thành phố; Đan Đức Hiệp, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố và lãnh đạo các ngành liên quan tham gia đoàn công tác của thành phố Hải Phòng. Về phía Bộ Kế hoạch và Đầu tư có đồng chí Bùi Quang Vinh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, cùng lãnh đạo các Vụ, Viện, đơn vị trực thuộc Bộ.

Trong 10 năm qua, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã phối hợp với thành phố Hải Phòng trong việc ban hành các văn bản, cơ chế chính sách thực hiện Nghị quyết 32, trong công tác quy hoạch, kế hoạch, huy động vốn đầu tư phát triển. Bộ đã tổng hợp, đề xuất với Thủ tướng hỗ trợ vốn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách Trung ương và vốn trái phiếu Chính phủ cho thành phố thực hiện các dự án lớn, trọng điểm. Tổng đầu tư từ ngân sách Trung ương cho các dự án của thành phố trong giai đoạn 2003-2012 khoảng 6.400 tỷ đồng. Bộ cũng đã cùng thành phố tích cực vận động các nguồn vốn ODA, lượng vốn ODA đã ký Hiệp định từ năm 2003 đến năm 2012 đạt 611,22 triệu USD với 16 dự án. Bộ cũng tích cực giúp Hải Phòng trong công tác xúc tiến đầu tư nước ngoài và trong nước. Tuy nhiên, nguồn vốn đầu tư phát triển nói chung và đầu tư từ ngân sách Trung ương nói riêng cho Hải Phòng thời gian qua còn hạn chế, chưa tương xứng với yêu cầu xây dựng và phát triển Hải Phòng trở thành đô thị loại I, trung tâm cấp quốc gia.

Với quan điểm các công trình xây dựng tại Hải Phòng không chỉ phục vụ cho thành phố mà còn phục vụ cho sự phát triển của cả vùng và đất nước, các nguồn vốn đầu tư vào Hải Phòng sẽ tạo khả năng tăng nhanh nguồn thu cho ngân sách Trung ương và địa phương, Hải Phòng kiến nghị với Bộ Kế hoạch và Đầu tư 12 vấn đề. Đồng thời Hải Phòng cũng đề nghị Bộ đồng thuận, ủng hộ thành phố kiến nghị với Bộ Chính trị một số vấn đề: Chỉ đạo Đảng đoàn Quốc hội, Ban cán sự Đảng Chính phủ sửa đổi Luật Ngân sách Nhà nước theo hướng: bổ sung có mục tiêu cho ngân sách các địa phương có cảng tương đương 10% số thu xuất nhập khẩu trên địa bàn thành phố; ưu tiên hỗ trợ có mục tiêu cho ngân sách thành phố khoảng 30% tổng số vượt thu thực tế; tăng tỷ lệ điều tiết các khoản thu phân chia cho thành phố trên cơ sở xem xét các yếu tố đặc thù và tăng mức bổ sung vốn đầu tư đến năm 2020. Hải Phòng cũng đề nghị Bộ ủng hộ về đề nghị Chính phủ ban hành các cơ chế, chính sách đặc thù đối với thành phố; cho phép thành phố áp dụng hạn mức huy động tương đương 100% tổng chi đầu tư phát triển, như đã áp dụng với Hà Nội và TPHCM.

Bộ trưởng Bùi Quang Vinh đồng tình cao với đánh giá tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 32, những kết quả, tồn tại, hạn chế trong 10 năm qua mà thành phố đã thể hiện trong dự thảo báo cáo. Bộ trưởng cho rằng dù đã có nhiều nỗ lực trong triển khai thực hiện nhiệm vụ Bộ Chính trị giao, nhưng vẫn còn một số mục tiêu Hải Phòng chưa đạt được. Bởi vậy, thời gian tới, Hải Phòng cần kiến nghị Bộ Chính trị cho tiếp tục triển khai Kết luận của Bộ Chính trị trong giai đoạn mới để thành phố có điều kiện khai thác tiềm năng, trở thành cực tăng trưởng quan trọng của vùng kinh tế động lực phía Bắc.

Bộ trưởng cũng cơ bản đồng tình với những kiến nghị, đề xuất của thành phố với Bộ và Chính phủ. Sau khi Bộ Chính trị có Kết luận về việc thực hiện Nghị quyết 32, Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ sớm rà soát, xây dựng trình Thủ tướng ban hành văn bản mới thay thế cho Quyết định số 1567/QĐ-TTg, do Quyết định này chỉ thực hiện cho giai đoạn 2008-2015. Giao các đơn vị thuộc Bộ tiếp tục thể chế hóa các nội dung của Nghị quyết 32 vào các chiến lược, quy hoạch, đề án phát triển quốc gia và vùng. Các đơn vị thuộc Bộ phối hợp đẩy mạnh tiến độ các dự án, công trình trọng điểm của Hải Phòng như Khu kinh tế Đình Vũ – Cát Hải, Cảng hàng không quốc tế Cát Bi, Cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng tại Lạch Huyện, đường cao tốc Hà Nội – Hải Phòng, đường ô tô Tân Vũ – Lạch Huyện, Bệnh viện hữu nghị Việt Tiệp, Trường Đại học Hải Phòng, Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng, Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng; đưa dự án Bệnh viện đa khoa Hải Phòng vào danh mục dự án vay ODA Hàn Quốc năm 2014. Về kiến nghị của Hải Phòng về nguồn vốn đối với dự án Cảng hàng không quốc tế Cát Bi, Bộ sẽ ủng hộ thành phố tìm nguồn vốn khác ngoài tồn ngân Kho bạc nhà nước để ứng đủ nguồn ngân sách trung ương cho dự án. Bộ trưởng cũng đề nghị các cơ quan liên quan và đơn vị thuộc Bộ tập trung giúp Hải Phòng đẩy nhanh tiến độ, vốn ODA và vốn đối ứng từ ngân sách Trung ương cho Hợp phần A dự án Cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng tại Lạch Huyện.

Bộ trưởng cho biết, trên cơ sở Kết luận của Bộ Chính trị, Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ xem xét phối hợp xây dựng cơ chế, chính sách ưu đãi riêng cho Hải Phòng, có thể bằng phương thức lập khu đặc thù kinh tế ven biển, có sự liên kết với một số địa phương khác. Bộ sẽ phối hợp cùng thành phố tổng hợp, đưa nội dung “Rà soát, điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thành phố Hải Phòng đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030” và “Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thành phố Hải Phòng” vào Chương trình hợp tác giữa Chính phủ Việt Nam với Chính phủ Singapore. Ủng hộ thành phố tiếp tục hoàn thiện và triển khai Đề án điều chỉnh cơ cấu kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế, đảm bảo yêu cầu phát triển nhanh, bền vững đến năm 2020, định hướng đến năm 2025.

Đồng chí Dương Anh Điền, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố trân trọng tiếp thu những ý kiến góp ý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, sẽ hoàn thiện và bổ sung vào báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 32 trình Bộ Chính trị. Đồng chí cũng thay mặt lãnh đạo thành phố cảm ơn Bộ Kế hoạch và Đầu tư thời gian qua đã quan tâm, phối hợp, giúp đỡ thành phố triển khai các nhiệm vụ kinh tế - xã hội. Đồng thời mong muốn Bộ tiếp tục sát cánh cùng Hải Phòng, ủng hộ thành phố khắc phục những tồn tại, hạn chế, xứng đáng là thành phố cảng, công nghiệp hiện đại, là đô thị trung tâm cấp quốc gia, là một trong những địa phương đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đúng như phương hướng, nhiệm vụ phát triển thành phố mà Nghị quyết 32 đã đề ra.

(haiphong.gov.vn)