Đang tải dữ liệu...

Hải Phòng phải đi lên bằng nội lực, huy động mọi nguồn lực và sức mạnh tổng hợp để phát triển

Thứ Sáu, 23/08/2013, 09:42 GMT+7

Chiều 22/8 tại Trung tâm Hội nghị thành phố, đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quốc hội chủ trì buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng kiểm tra nội dung chuẩn bị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 32-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa 9) về “xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng trong thời kỳ CNH-HĐH đất nước”. Cùng tham dự làm việc có đại diện lãnh đạo các ban ngành của Trung ương.


Dự buổi làm việc về phía thành phố có các đồng chí: Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; Dương Anh Điền, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; Nguyễn Thị Nghĩa, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc Hội Hải Phòng; cùng các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy; các Phó Chủ tịch UBND thành phố và lãnh đạo các sở, ban, ngành thành phố.

Sau khi nghe đồng chí Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Thành trình bày dự thảo tờ trình của Ban Thường vụ Thành ủy về kiểm điểm tình hình 10 năm thực hiện Nghị quyết 32 và các ý kiến đóng góp bổ sung khác của các đồng chí lãnh đạo thành phố, các đại biểu Trung ương đã có nhiều ý kiến trao đổi thẳng thắn trên tinh thần xây dựng, tập trung đánh giá, phân tích làm rõ những nguyên nhân để rút ra những bài học kinh nghiệm thành công cũng như hạn chế mà thành phố Hải Phòng cần khắc phục.

Đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân đánh giá cao những kết quả mà Hải Phòng đã đạt được trong những năm qua, cũng như tinh thần nghiêm túc trong quá trình tổng hợp, đánh giá, lấy ý kiến chuẩn bị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 32. Đồng chí nhấn mạnh, Hải Phòng có một vai trò vị trí và vị thế quan trọng, là thành phố cảng công nghiệp hiện đại, trung tâm phát triển kinh tế - xã hội của khu vực và đất nước, một cực tăng trưởng trong vùng kinh tế trọng điểm Bắc bộ. Hiện nay trong điều kiện đất nước còn nhiều khó khăn, song Hải Phòng vẫn đạt mức tăng trưởng GDP hàng năm gấp hơn 1,57 lần so với mức bình quân chung của cả nước; thu ngân sách tăng bình quân gần 19%, tạo tiền đề quan trọng cho phát triển kinh tế; bình quân thu nhập đạt hơn 2.000 USD/người/năm, trong khi cả nước đạt hơn 1.500 USD/người/năm. Đặc biệt, thành phố Hải Phòng đã tập trung tái cơ cấu kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng theo hướng phát triển nhanh nhưng phải bền vững, tập trung vào 3 khâu đột phá chiến lược là phát triển kết cấu hạ tầng, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, cải cách hành chính… Đồng chí ghi nhận và đánh giá cao Thành ủy Hải Phòng đã có nhiều cố gắng, nỗ lực đổi mới công tác chỉ đạo, điều hành các cấp ủy Đảng; khắc phục những khó khăn, phát huy sức mạnh tổng hợp xây dựng Đảng vững mạnh, phát triển toàn diện các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh...

Đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân cũng cho rằng dự thảo báo cáo của Thành ủy Hải Phòng đã thể hiện khá đầy đủ, chuyên sâu, đi vào những nội dung trọng tâm. Đồng chí nhất trí cơ bản với những nhóm kiến nghị của Hải Phòng và khẳng định, Nghị quyết 32 là cơ sở quan trọng tạo đột phá cho sự phát triển của Hải Phòng, vì vậy thành phố cần tiếp tục rà soát, bám sát nội dung yêu cầu của Nghị quyết 32 và thực tiễn. Cần đánh giá sâu sắc hơn, chỉ rõ các nguyên nhân cả về thành công lẫn hạn chế, cả chủ quan và khách quan, đồng thời thẳng thắn nêu rõ bản chất vấn đề. Đồng chí cũng nhấn mạnh, Hải Phòng phải được đặt trong mối liên hệ liên kết vùng cho toàn khu vực phía Bắc và cả nước, do vậy căn cứ vào cương lĩnh, chiến lược, tình hình thực tế hiện nay Hải Phòng phải đưa ra những đề xuất những giải pháp rõ nét hơn, mới có thể đáp ứng đúng các yêu cầu, mục tiêu, nhiệm vụ của thành phố trong giai đoạn tới. Đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân tin tưởng rằng với những kết quả đã đạt được, Hải Phòng sẽ có sức bật mới, chủ động đối mặt với mọi khó khăn thách thức, tiếp tục phát huy, xây dựng phát triển bền vững trên tiến trình CNH-HĐH đất nước cũng như tinh thần Nghị quyết 32 đã đề ra.

Thay mặt lãnh đạo thành phố, Đồng chí Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Thành cảm ơn sự quan tâm của Bộ Chính trị, Quốc hội, Chính phủ và các ban ngành TW đã dành cho Hải Phòng trong những năm qua. Đồng chí khẳng định, Hải Phòng sẽ nghiêm túc tiếp thu những ý kiến chỉ đạo, tiếp tục củng cố xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, nâng cao chất lượng tăng trưởng gắn với điều chỉnh cơ cấu kinh tế, cơ cấu đầu tư, giữ vững ổn định quốc phòng an ninh và trật tự an toàn xã hội, hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu đề ra.

(theo Haiphong.gov.vn)