Đang tải dữ liệu...

Họp hướng dẫn về thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đường bộ đối với phương tiện mô tô trên địa bàn TP Hải Phòng

Thứ Ba, 20/08/2013, 13:23 GMT+7

Sáng 19/8, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Văn Thành chủ trì cuộc họp với các ngành chức năng và lãnh đạo các quận, huyện về việc Hướng dẫn thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đường bộ theo đầu phương tiện đối với mô tô trên địa bàn thành phố Hải Phòng.


Theo dự thảo hướng dẫn của UBND thành phố tại cuộc họp, đối tượng nộp phí là các tổ chức, cá nhân sở hữu; sử dụng hoặc chủ phương tiện mô tô trên địa bàn thành phố. Các trường hợp được miễn phí gồm: mô tô của lực lượng công an, quốc phòng; mô tô của chủ phương tiện thuộc các hộ nghèo theo quy định của pháp luật về hộ nghèo. Cơ quan thực hiện việc thu phí là UBND xã, phường, thị trấn trên địa bàn thành phố và UBND huyện Bạch Long Vĩ, đối với các phường, thị trấn được trích lại 10% trên tổng số phí thu được để trang trải chi phí tổ chức theo quy định, 90% còn lại sẽ nộp quỹ bảo trì đường bộ của thành phố. Riêng các xã và UBND huyện Bạch Long Vĩ được trích lại 20% trên tổng số phí thu được. Thời gian tới, UBND các quận, huyện có trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra việc tổ chức thực hiện việc thu phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện đối với mô tô trên địa bàn, phối hợp với các cơ quan ban, ngành chức năng và các phương tiện thông tin đại chúng tăng cường tuyên truyền phổ biến đến cấp phường, xã về các quy định liên quan đến phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô. Sở Tài chính chủ trì phối hợp với Sở Giao thông vận tải hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí. Cục Thuế thành phố hướng dẫn việc in, phát hành, quản lý sử dụng biên lai cho các xã, phường, thị trấn…

"Ngày 25/7/2013, Hội đồng nhân dân thành phố đã ra Nghị quyết số 12/2013/NQ-HĐND về phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện đối với mô tô trên địa bàn thành phố Hải Phòng. Việc tiến hành kê khai, nộp phí của chủ phương tiện đối với trường hợp xe mô tô phát sinh trước ngày 01/01/2013 thì tháng 10/2013 thực hiện khai, nộp phí cả năm 2013 (mức thu phí 12 tháng). Đối với xe mô tô phát sinh trong năm 2013 thì việc khai, nộp phí thực hiện như sau: thời điểm phát sinh từ ngày 01/01/2013 đến 30/6/2013 chủ phương tiện phải khai, nộp phí, mức thu phí bằng ½ mức thu năm (thời điểm khai, nộp chậm nhất là 30/10/2013).Thời điểm phát sinh từ 01/7/2013 đến 31/12/2013 thì chủ phương tiện thực hiện khai, nộp phí vào tháng 1/2014 (chậm nhất là 31/1/2014) và không phải nộp phí đối với thời gian còn lại của năm 2013.

Đối với xe mô tô phát sinh từ ngày 01/01/2014 trở đi thì việc khai, nộp phí thực hiện như sau: Thời điểm phát sinh từ ngày 01/01 đến 30/6 hàng năm, chủ phương tiên phải khai nộp phí đối với xe mô tô, mức thu phí bằng ½ mức thu năm (thời điểm khai nộp chậm nhất là ngày 31/7 hàng năm).Thời điểm phát sinh từ 01/7 đến 31/12 hàng năm, chủ phương tiện thực hiện khai, nộp phí vào tháng 1 năm sau (chậm nhất ngày 31/1) và không phải nộp phí đối với thời gian còn lại của năm phát sinh."

(Theo haiphong.gov.vn)