Đang tải dữ liệu...

Hội thảo lấy ý kiến Đề án phát triển viễn thông và công nghệ thông tin thành phố đến năm 2020

Thứ Năm, 05/09/2013, 08:43 GMT+7

Chiều 3/9, tại Trung tâm Hội nghị thành phố, UBND thành phố tổ chức Hội thảo lấy ý kiến tham gia vào Đề án phát triển viễn thông và công nghệ thông tin thành phố Hải Phòng đến năm 2020. Đồng chí Lê Khắc Nam, Phó Chủ tịch UBND thành phố chủ trì hội thảo. Cùng dự có lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

 

Đề án do Sở Thông tin và Truyền thông dự thảo, định hướng tình hình phát triển viễn thông và công nghệ thông tin thành phố Hải Phòng đến năm 2020 với mục tiêu ứng dụng rộng rãi, có chiều sâu viễn thông - công nghệ thông tin trong mọi lĩnh vực kinh tế - xã hội, gắn liền với nâng cao năng suất, năng lực cạnh tranh của thành phố, nâng cao chất lượng sống, chỉ số phát triển con người và phát triển bền vững.

Viễn thông và công nghệ thông tin được xác định là ngành kinh tế, kỹ thuật, dịch vụ quan trọng thuộc kết cấu hạ tầng của nền kinh tế quốc dân, đảo bảo an ninh quốc phòng, là công cụ phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của Đảng và Nhà nước; đã và đang được ứng dụng rộng rãi trong mọi lĩnh vực của đời sống, đóng góp quan trọng cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa thành phố. Đẩy mạnh phát triển công nghệ cao là một hướng đi được Thành ủy Hải Phòng xác định là một trong các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội và là đòn bẩy để phát triển ngành công nghiệp Hải Phòng, tăng dần tỷ trọng của ngành công nghiệp trong nền kinh tế.

Kết luận tại hội thảo, đồng chí Lê Khắc Nam, Phó Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu việc xây dựng Đề án phát triển viễn thông và công nghệ thông tin cần bám sát định hướng của Chính phủ; các nghị quyết, chỉ thị của Thành ủy, HĐND, UBND thành phố. Trong lĩnh vực viễn thông cần quan tâm các cơ chế, chính sách ưu đãi đối với doanh nghiệp, phát triển viễn thông cần gắn với quy hoạch đô thị thành phố. Trong lĩnh vực công nghệ thông tin cần có lịch trình đầu tư phát triển, cần xác định đây là công cụ để phát triển kinh tế - xã hội. Phó Chủ tịch UBND thành phố đề nghị Tổ soạn thảo Đề án tiếp thu ý kiến tại hội thảo, tiếp tục chỉnh sửa, khẩn trương hoàn chỉnh đề án trình Ban cán sự Đảng UBND thành phố trước khi được Ban Thường vụ Thành ủy thông qua và ban hành Nghị quyết.

(theo haiphong.gov.vn)

Các bài đã đăng