Đang tải dữ liệu...

Xây dựng và phát triển Hải Phòng trở thành trung tâm ứng dụng, chuyển giao KHCN của vùng và của cả nước trong lĩnh vực khoa học về biển và môi trường

Thứ Năm, 25/07/2013, 12:04 GMT+7

(Vinashin, Pharung)

Sáng 19/7 tại trụ sở Bộ Khoa học và Công nghệ, Ban cán sự Đảng UBND thành phố làm việc với Ban Cán sự Đảng Bộ Khoa học và Cộng nghệ về tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 32-NQ/TW của Bộ Chính trị về việc xây dựng Hải Phòng trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Các đồng chí Nguyễn Quân, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ; Dương Anh Điền, Phó Bí thư Thành ủy, Bí thư Ban cán sự Đảng, Chủ tịch UBND thành phố cùng chủ trì buổi làm việc. Cùng dự buổi làm việc có các Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Lê Đình Tiến, Lương Vũ Khải; lãnh đạo các vụ, tổng cục, cục thuộc Bộ. Về phía thành phố có đồng chí Đan Đức Hiệp, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố; cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết 32 của Bộ Chính trị, thành phố Hải Phòng có những bước phát triển mạnh mẽ về kinh tế - xã hội, trở thành một trung tâm kinh tế quan trọng của vùng duyên hải Bắc bộ. Nghị quyết đã giúp Đảng bộ và nhân dân Hải Phòng nhận thức rõ hơn về vị trí, vai trò, trách nhiệm trong sự nghiệp phát triển. Các cấp ủy Đảng, chính quyền, các sở ngành địa phương đã tích cực triển khai hoạt động tuyên truyền, phổ biến quan điểm định hướng mục tiêu, nhiệm vụ giải pháp phát triển khoa học và công nghệ của Đảng; xây dựng kế hoạch, chương trình hành động, giải pháp phát triển khoa học và công nghệ phù hợp. Các chủ trương, chính sách lớn của Đảng về phát triển khoa học và công nghệ đã từng bước đi vào cuộc sống, tạo cơ sở và tiền đề cho những đổi mới và quản lý tổ chức và hoạt động khoa học công nghệ theo cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, đáp ứng các đòi hỏi của nền kinh tế trong quá trình chuyển đổi và yêu cầu hội nhập quốc tế.

Hải Phòng cũng là địa phương năng động, sớm đi đầu cả nước, đã ban hành nghị quyết chuyên đề, chỉ thị, chương trình, kế hoạch hành động về phát triển khoa học và công nghệ; địa phương đầu tiên trong cả nước đưa sàn giao dịch công nghệ thiết bị vào hoạt động… Từ đó, tạo ra nhiều kết quả nghiên cứu nổi bật, thúc đẩy ứng dụng các kết quả khoa học và công nghệ trong các ngành, lĩnh vực phục vụ tăng trưởng kinh tế. Đến nay, thị trường khoa học và công nghệ thành phố bước đầu được hình thành, các sản phẩm khoa học và công nghệ dần thực sự trở thành hàng hóa; trình độ công nghệ sản xuất được nâng lên, góp phần nâng cao giá trị và sức cạnh tranh của sản phẩm hàng hóa chủ yếu; tiềm lực khoa học và công nghệ của thành phố có bước phát triển mạnh. Đội ngũ cán bộ khoa học và công nghệ phát triển nhanh về số lượng, trưởng thành một bước về chất lượng; hợp tác trong nước và quốc tế về khoa học và công nghệ của thành phố được triển khai toàn diện, từng bước đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế…, qua đó khẳng định vai trò và vị thế của khoa học và công nghệ đối với đời sống chính trị, văn hóa, kinh tế - xã hội của thành phố, đóng góp tích cực cho sự nghiệp CNH-HĐH thành phố.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo thành phố cũng đã nêu ra một số tồn tại hạn chế như: việc phát triển kinh tế xã hội thành phố trong 10 năm qua chưa có nhiều kết quả mang tính đột phá, nhảy vọt ngang tầm yêu cầu của nghị quyết; công tác quy hoạch phát triển đô thị còn thiếu tầm nhìn chiến lược; công tác quản lý bảo vệ môi trường còn thiếu đồng bộ, chưa kiên quyết; chất lượng nguồn nhân lực chưa cao, cải cách hành chính chưa thực sự vững chắc và thiếu toàn diện…

Lãnh đạo thành phố Hải Phòng kiến nghị, đề xuất mong Bộ Khoa học và Công nghệ ủng hộ, nhằm góp thêm tiếng nói với Chính phủ, Quốc hội tạo điều kiện hỗ trợ thành phố Hải Phòng thực hiện tốt Nghị quyết 32 về phát triển kinh tế - xã hội nói chung và khoa học - công nghệ của Hải Phòng nói riêng, như: quan tâm hỗ trợ Hải Phòng phát triển trở thành trung tâm khoa học và công nghệ của phía Bắc và cả nước theo tinh thần Nghị quyết 32 của Bộ Chính trị; tiếp tục thực hiện nhiệm vụ Thủ tướng giao Bộ Khoa học và Công nghệ tại Kế hoạch triển khai tiếp Nghị quyết số 32 của Bộ Chính trị (khóa 9) về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng giai đoạn 2008-2015, xây dựng quy hoạch, kế hoạch, các bước triển khai để Hải Phòng là Trung tâm hàng đầu về khoa học công nghệ biển; trung tâm ứng dụng chuyển giao ứng dụng khoa học, công nghệ của vùng; hỗ trợ thực hiện một số dự án khoa học và công nghệ có quy mô lớn; xây dựng Trung tâm Đo lường - hiệu chuẩn cấp vùng duyên hải Bắc bộ; xây dựng quy hoạch và triển khai khu công nghệ cao tại Hải Phòng.

Phát biểu tại buổi làm việc, thay mặt Ban cán sự Đảng Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ trưởng Nguyễn Quân đánh giá cao sự chủ động tích cực, nghiêm túc của Thành ủy Hải Phòng trong việc tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 32 của Bộ Chính trị, đồng thời nhất trí cao với những kết quả đã đạt được cũng như những tồn tại hạn chế trong thực hiện Nghị quyết. Bộ trưởng cũng khẳng định tầm quan trọng trong việc huy động mọi nguồn lực, phát huy thế mạnh để xây dựng Hải Phòng trở thành một trung tâm kinh tế trọng điểm của khu vực, để từ đó có sức lan tỏa và tác động mạnh mẽ tới sự phát triển kinh tế chung của cả miền Bắc. Bộ Khoa học và Công nghệ nhất trí ủng hộ Hải Phòng trình Bộ Chính trị chỉ đạo Quốc hội, Chính phủ tập trung hơn nữa nguồn vốn hỗ trợ có mục tiêu, vốn trái phiếu chính phủ, vốn ODA và các nguồn vốn trung ương khác để đầu tư một số cơ sở hạ tầng quan trọng của thành phố, trong đó ưu tiên các dự án, công trình trọng điểm như đầu tư hoàn thiện hạ tầng Khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải, dự án Cảng hàng không quốc tế Cát Bi; dự án Cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng tại Lạch Huyện…

Bên cạnh đó, Bộ Khoa học và Công nghệ nhất trí với các mục tiêu, định hướng phát triển khoa học và công nghệ thành phố Hải Phòng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030. Phối hợp hỗ trợ thành phố Hải Phòng xây dựng chiến lược, kế hoạch, các bước triển khai để Hải Phòng là Trung tâm hàng đầu về khoa học công nghệ biển, kinh tế biển; xây dựng tiềm lực khoa học công nghệ để Hải Phòng từng bước trở thành một Trung tâm chuyển giao ứng dụng khoa học, công nghệ của vùng. Bộ Khoa học và Công nghệ cũng đề nghị thành phố Hải Phòng cần quan tâm chủ động tập trung các nguồn lực để đầu tư phát triển khoa học và công nghệ của Hải Phòng tương xứng với vai trò là Trung tâm khoa học và công nghệ vùng duyên hải Bắc bộ.

Thay mặt lãnh đạo thành phố Hải Phòng, đồng chí Dương Anh Điền, Chủ tịch UBND thành phố cảm ơn sự quan tâm sâu sắc và sự phối hợp chặt chẽ của Bộ trong thời gian qua. Sự quan tâm, ủng hộ và phối hợp chặt chẽ của Bộ sẽ giúp cho Hải Phòng tháo gỡ nhiều vướng mắc, tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội theo Nghị quyết 32 của Bộ Chính trị. Hải Phòng mong muốn trong thời gian tới tiếp tục nhận được nhiều hơn nữa sự quan tâm hỗ trợ của Bộ để Hải Phòng ngày càng phát triển, xứng đáng là một trung tâm kinh tế trọng điểm của cả nước.

TVP – Theo CTTĐTHP