Đang tải dữ liệu...

Tàu dịch vụ hậu cần nghề cá

Thứ Sáu, 02/11/2018, 08:09 GMT+7

      Chiều dài lớn nhất

        LMAX = 34.78

(m)

      Chiều rộng tàu

B = 6.80

(m)

      Chiều cao nạm

D = 3.40

(m)

       Mớn nước

d = 2.20

(m)

       Thuyền viên

n = 10

người

       Trọng tải

DW = 95.2

(Tấn)

       Máy chính

     Ne = 1000

(PS)

      Thể tích khoang cá

     Vnet = 242.4

(m3)

        Bảo quản cá bằng hình thức ướp đá lạnh trong các khoang cá

        Được cách nhiệt bằng xốp - gỗ -  composite