Đang tải dữ liệu...

Tàu cá lưới kéo đôi

Thứ Sáu, 02/11/2018, 08:11 GMT+7

Chiều dài lớn nhất

LMAX = 27.5

(m)

Chiều rộng tàu

B = 6.50

(m)

Chiều cao nạm

D = 3.50

(m)

Mớn nước

d = 2.33

(m)

Thuyền viên

n = 10

người

Trọng tải

DW = 42.4

(Tấn)

Máy chính

Ne = 818

(PS)

Thể tích khoang cá

Vnet = 91.0

(m3)

Bảo quản cá bằng hình thức ướp đá lạnh trong các khoang cá

Được cách nhiệt bằng xốp - gỗ -  composite