Đang tải dữ liệu...

Tàu cá lưới rê

Thứ Sáu, 02/11/2018, 08:13 GMT+7

Chiều dài lớn nhất

LMAX = 25.46

(m)

Chiều rộng tàu

B = 6.50

(m)

Chiều cao nạm

D = 3.10

(m)

Mớn nước

d = 2.00

(m)

Thuyền viên

n = 10

người

Trọng tải

DW = 77.3

(Tấn)

Máy chính

Ne = 630

(PS)

Thể tích khoang cá

Vnet = 123.5

(m3)

Bảo quản cá bằng hình thức ướp đá lạnh trong các khoang cá

Được cách nhiệt bằng xốp - gỗ -  composite