Đang tải dữ liệu...

Tàu cá lưới vây

Thứ Sáu, 02/11/2018, 08:12 GMT+7

Chiều dài lớn nhất

LMAX = 25.21

(m)

Chiều rộng tàu

B = 7.50

(m)

Chiều cao nạm

D = 3.60

(m)

Mớn nước

d = 2.30

(m)

Thuyền viên

n = 18

người

Trọng tải

DW =  94.6

(Tấn)

Máy chính

Ne = 900

(PS)

Thể tích khoang cá

Vnet = 186.8

(m3)

Bảo quản cá bằng hình thức ướp đá lạnh trong các khoang cá

Được cách nhiệt bằng xốp - gỗ -  composite