Đang tải dữ liệu...

Tàu chụp mực

Thứ Sáu, 02/11/2018, 08:10 GMT+7

Chiều dài lớn nhất

LMAX = 30.80

(m)

Chiều rộng tàu

B = 7.50

(m)

Chiều cao nạm

D = 3.90

(m)

Mớn nước

d = 2.70

(m)

Thuyền viên

n = 18

người

Trọng tải

DW = 155.2

(Tấn)

Máy chính

Ne = 900

(PS)

Thể tích khoang cá

Vnet = 222.6

(m3)

Bảo quản cá bằng hình thức ướp đá lạnh trong các khoang cá

Được cách nhiệt bằng xốp - gỗ -  composite