Đang tải dữ liệu...

Lễ hạ thủy tàu chở hàng 23.500 DWT - Trường Nguyên Ocean và đặt ky đấu đà Sà lan 10.000 Tấn - HAWEE 01

Thứ Sáu, 29/10/2021, 15:41 GMT+7

Sáng ngày 29 tháng 10 năm 2021 tại Công ty Đóng tàu Phà Rừng đã làm Lễ hạ thủy tàu chở hàng 23.500 DWT - Trường Nguyên Ocean. Tham dự buổi lễ có đại diện cơ quan Đăng kiểm, Ngân hàng, Thiết kế, Lãnh đạo Công ty TNHH Vận tải và Kinh doanh xuất nhập khẩu Trường Nguyên; Đại diện Công ty CP Hawee Cơ điện, Lãnh đạo Công ty và các phòng ban của Công ty Đóng tàu Phà Rừng, các nhà cung cấp, thầu phụ và các đối tác khác.

Tàu Trường Nguyên Ocean có các thông số kỹ thuật chính sau: Chiều dài: 146,6 m; Chiều rộng: 29 m; Chiều cao mạn: 9,3 m; Chiều chìm thiết kế: 8 m; Tổng dung tích khoang hàng          : 25,48 m3; Trọng tải toàn phần: 23,500 T; Máy chính: 2 x G8300ZC16B; Công suất/ vòng quay: 2x2720 CV; Số thuyền viên: 15 người; cấp tàu VR-SB.

Sau khi hạ thủy tàu Trường Nguyên Ocean, Công ty Đóng tàu Phà Rừng đã tiến hành tổ chức đấu đà Sà lan 10.000 Tấn - HAWEE 01 cho Công Cổ phần HAWEE Cơ điện.

Với kinh nghiệm của đội ngũ cán bộ chỉ huy điều hành sản xuất và tay nghề của người thợ Công ty Đóng tàu Phà Rừng, tàu tàu chở hàng 23.500 DWT - Trường Nguyên Ocean và Sà lan 10.000 Tấn - HAWEE 01 sẽ được hoàn thiện, bàn giao đúng thời hạn và đảm bảo chất lượng đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của cơ quan Đăng kiểm và chủ tàu.

Phòng Tổ chức - hành chính