Đang tải dữ liệu...

Chính phủ ban hành Nghị định 72/2013/NĐ-CP về Quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng

Thứ Ba, 30/07/2013, 17:00 GMT+7

(Vinashin, Pharung)

Chính phủ đã ban hành Nghị định 72/2013/NĐ-CP quy định chi tiết về việc quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet, thông tin trên mạng, trò chơi điện tử trên mạng; bảo đảm an toàn thông tin và an ninh thông tin.

Quy định quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân tham gia việc quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet, thông tin trên mạng, trò chơi điện tử trên mạng, bảo đảm an toàn thông tin và an ninh thông tin.

Theo đó, chính sách phát triển, quản lý Internet và thông tin trên mạng nhằm thúc đẩy việc sử dụng Internet trong hoạt động kinh tế, xã hội, giáo dục và đào tạo, y tế, nghiên cứu khoa học, công nghệ để tăng năng suất lao động, tạo việc làm, nâng cao chất lượng cuộc sống. Khuyến khích phát triển các nội dung, ứng dụng tiếng Việt phục vụ cho người Việt Nam trên Internet. Đẩy mạnh việc đưa thông tin lành mạnh, hữu ích trên Internet. Phát triển hạ tầng băng rộng đến trường học, bệnh viện, viện nghiên cứu, thư viện, cơ quan Nhà nước, doanh nghiệp, các điểm truy nhập Internet công cộng và hộ gia đình. Phổ cập dịch vụ Internet ở nông thôn, vùng sâu, vùng xa hải đảo, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn. Ngăn chặn những hành vi lợi dụng Internet gây ảnh hưởng đến an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, vi phạm đạo đức, thuần phong mỹ tục và vi phạm quy định của pháp luật; áp dụng các biện pháp bảo vệ trẻ em, thanh thiếu niên khỏi tác động tiêu cực của Internet.

Nghị định cũng quy định cụ thể điều kiện hoạt động của điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng. Theo đó, tổ chức, cá nhân được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng phải đáp ứng các điều kiện: có đăng ký kinh doanh điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng, địa điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng cách cổng trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông từ 200 m trở lên…

Nghị định quy định cụ thể quản lý việc thiết lập trang thông tin điện tử, mạng xã hội. Tổ chức, doanh nghiệp chỉ được thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp, thiết lập mạng xã hội khi có giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp, giấy phép thiết lập mạng xã hội.

Bên cạnh đó, Nghị định còn quy định chi tiết các hành vi bị cấm, như cấm lợi dụng  việc cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng nhằm mục đích: chống phá nhà nước, gây phương hại đến an ninh quốc gia, gây trật tự an toàn xã hội, phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc, tuyên truyền kích động bạo lực, đồi trụy, các tệ nạn xã hội và một số hành vi khác.

Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 01/9/2013. 

Toàn văn Nghị định như file đính kèm.

Các bài đã đăng
Trang 1 / 4