Đang tải dữ liệu...

Kiểm tra các tàu biển mang cờ quốc tịch nước ngoài đang neo đậu dài ngày tại Việt Nam

Thứ Hai, 12/08/2013, 07:55 GMT+7

Đây là ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại Công văn số 6534/VPCP-KTN ngày 7/8/2013 của Văn phòng Chính phủ về việc xử lý, phá dỡ tàu cũ neo đậu dài ngày gây ảnh hưởng đến an toàn, an ninh hàng hải tại vùng biển Việt Nam.

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải giao Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với các Bộ và UBND các địa phương liên quan tổ chức kiểm tra các tàu biển mang cờ quốc tịch nước ngoài đang neo đậu dài ngày tại Việt Nam và chủ tàu xin được phá dỡ tại Việt Nam, kiến nghị xử lý từng trường hợp.

Đồng thời, Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành và cơ quan liên quan xây dựng quy chế quản lý hoạt động phá dỡ tàu biển đã qua sử dụng, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

(theo mt.gov.vn)

Công văn số 6534 đính kèm.

Theo dòng sự kiện
Các bài đã đăng
Trang 1 / 4