Đang tải dữ liệu...

Dịch vụ thu gom và xử lý chất thải từ tàu thuyền tại Công ty TNHH một thành viên đóng tàu Phà Rừng

Thứ Hai, 29/10/2018, 08:01 GMT+7

Dịch vụ thu gom và xử lý chất thải từ tàu thuyền tại Công ty TNHH một thành viên đóng tàu Phà Rừng

 

1. Tên đơn vị cung ứng dịch vụ: Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Toàn Thắng

Thông tin liên hệ:

- Địa chỉ: Thôn My Sơn, xã Ngũ Lão, Huyện Thủy Nguyên, Thành phố Hải Phòng.

- Điện thoại: 0225.3875413  Fax: 0225.3875413  Email: toanthang.thuynguyen@gmail.com

Bảng giá dịch vụ thu gom và xử lý:

TT

Tên chất thải (*)

Đơn vị tính

Đơn giá

Ghi chú

1

Vụn sơn, gỉ sắt 

Kg 

2.000 đ/kg 

 

2

Giẻ lau dính dầu 

Kg

 5.600 đ/kg

 

3

Nước la canh 

Kg

3.450 đ/kg  

 

4

Dầu thải

Kg

1.546 đ/kg

 

5

Sáp mỡ

Kg

3.833 đ/kg

 

6

Bóng đèn huỳnh quang

Kg

15.000 đ/kg

 

 

 

……………..(2)…………..
(Ký, ghi họ tên, chc danh, đóng dấu)

 
Các bài đã đăng
Trang 1 / 4