Đang tải dữ liệu...

Phát động các phong trào thi đua “Kỷ cương, Chất lượng, Hợp tác, An toàn, Hiệu quả” hướng tới 70 năm Ngày truyền thống và Đại hội thi đua yêu nước Ngành Giao thông vận tải

Thứ Sáu, 02/08/2013, 14:57 GMT+7

(Vinashin, Pharung)

Bộ GTVT vừa có Thông báo số 479/TB-BGTVT thông báo Kết luận của Thứ trưởng Phạm Quý Tiêu tại cuộc họp Ban chỉ đạo tổ chức Lễ Kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống và Đại hội thi đua yêu nước Ngành Giao thông vận tải.

Theo Thông báo, ngày 18/7/2013, tại Văn phòng Bộ GTVT, Thứ trưởng Phạm Quý Tiêu đã chủ trì cuộc họp Ban chỉ đạo tổ chức Kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống và Đại hội thi đua yêu nước Ngành GTVT nhằm triển khai cụ thể các công tác tổ chức Kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống và Đại hội thi đua yêu nước Ngành GTVT.

Để hướng tới Kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống và Đại hội thi đua yêu nước Ngành GTVT (28/8/1945 - 28/8/2015), Thứ trưởng Phạm Quý Tiêu đã yêu cầu Ban chỉ đạo của Bộ cũng như các cơ quan, đơn vị ngành GTVT cần khẩn trương triển khai Kế hoạch tại Quyết định số 1286/QĐ - BGTVT ngày 14/5/2013 của Bộ trưởng Bộ GTVT, cụ thể:

- Thành lập ngay Tổ Thường trực giúp việc cho Ban chỉ đạo Kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống và Đại hội thi đua yêu nước Ngành GTVT do đồng chí Nguyễn Hoàng Hiệp, Phó chủ tịch Uỳ ban ATGT Quốc gia, Phó trưởng Ban chỉ đạo làm Tổ trưởng.

- Thống nhất thành lập các Tiểu ban gồm: Tiểu ban Tuyên truyền; Tiểu ban Chính sách, đền ơn đáp nghĩa; Tiểu ban Thi đua khen thưởng; Tiểu ban Hậu cần và Tiểu ban Khánh tiết.

- Đề nghị các đơn vị trong toàn ngành phát động các phong trào thi đua “Kỷ cương, Chất lượng, Hợp tác, An toàn, Hiệu quả” phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và điều kiện cụ thể của đơn vị để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao. Đồng thời xây dựng kế hoạch tuyên truyền cụ thể của từng đơn vị hướng tới Kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống và Đại hội thi đua yêu nước Ngành GTVT.

- Các hoạt động Kỷ niệm sẽ không sử dụng nguồn ngân sách nhà nước mà huy động từ nguồn xã hội hoá hoặc sử dụng nguồn kinh phí từ quỹ phúc lợi của các đơn vị. Công tác tổ chức phải hết sức thiết thực, tiết kiệm, tránh lãng phí.

Thứ trưởng Phạm Quý tiêu cũng yêu cầu các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ GTVT, các Sở Giao thông vận tải xây dựng chi tiết nội dung triển khai tại cơ quan, đơn vị mình theo nội dung kế hoạch đã được ban hành tại Quyết định số 1286/QĐ-BGTVT ngày 14/5/2013 của Bộ trưởng Bộ GTVT và báo cáo gửi Ban chỉ đạo trước ngày 30/8/2013. Khi cần thiết, Ban chỉ đạo của Bộ GTVT sẽ kiểm tra, hướng dẫn việc thực hiện ở một số đơn vị.

(TVP – theo mt.gov.vn)